Fúze EVČ a ENESA

02. leden

Fúze EVČ a ENESA

Dne 1. 1. 2019 došlo k uskutečnění fúze sloučením společností ENESA a.s. a EVČ s.r.o. Nástupnickou společností je ENESA a.s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 10200, sídlem U Voborníků 852/10, 19000 Praha 9, IČO 27382052, DIČ: CZ27382052.  Společnost EVČ s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 116, sídlem Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice, IČO 13582275, DIČ CZ13582275 tímto dnem zanikla.

Nástupnická společnost ENESA a.s. je univerzálním právním nástupcem zanikající společnosti EVČ s.r.o. a přechází na ni veškerá práva a povinnosti vztahující se k zanikající společnosti.

Korespondenční adresa pro doručování veškerých písemností kromě daňových dokladů je sídlo společnosti ENESA a.s., tedy U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9.

Korespondenční adresa pro doručování všech daňových dokladů v papírové formě je ENESA a.s., Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice.

Daňové doklady i jiné dokumenty týkající se vztahů se zaniklou společností EVČ musí být vystavovány na společnost ENESA a.s.

Sloučením vzniiká firma reprezentující to nejlepší z obou společností, schopná realizovat větší a sofistikovanější projekty, připravená reagovat na výzvy trhu energetických úspor a energeticky úsporného stavebnictví.