MODERNIZACE TEPELNÉ SÍTĚ JANSKÝCH LÁZNÍ

04. únor

MODERNIZACE TEPELNÉ SÍTĚ JANSKÝCH LÁZNÍ

Společnost ENESA a.s. zvítězila ve výběrovém řízení na rekonstrukci tepelných rozvodů v Janských Lázních s cílem snížit tepelné ztráty.

Předmětem zakázky je náhrada stávajícího parovodu moderním předizolovaným teplovodem v délce trasy cca 4,1 km, výstavba centrální výměníkové stanice pára/voda  a úpravy stávajících objektových předávacích stanic. Rekonstrukce přinese zvýšení efektivity soustavy zásobování teplem a minimalizaci odstávek v dodávce tepla z důvodu poruch již zastaralého rozvodu tepla v tomto lázeňském městě.

Hodnota zakázky činí 117 mil. korun a bude částečně zaplacena z dotace OPPIK . Práce budou probíhat v tomto a příštím roce.