QUANTUM ŘEŠÍ, JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE V BUDOVÁCH

20. únor

QUANTUM ŘEŠÍ, JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE V BUDOVÁCH

Evropský projekt QUANTUM, jehož cílem je vyvinout a otestovat nástroje, které umožní snížit spotřebu energie v budovách díky optimalizaci provozování, vkročil do závěrečného roku fungování. O tom, jaké úkoly čekají konsorcium 14 firem, mezi nimiž je i ENESA, se jednalo na pravidelné koordinační poradě, jenž proběhla tento měsíc v Kodani.

Pro většinu veřejných budov v Evropě platí, že rozdíl mezi projektovanou a reálnou energetickou účinností je průměrně 25 %, což znamená, že spotřeba energie v těchto objektech je až o čtvrtinu vyšší než se předpokládalo v projektu. Důvodem je nekvalitní provozování budov. Zlepšit tento poměr mohou promyšlené systémy řízení kvality.

V rámci projektu QUANTUM jsou navrženy tři nástroje, které by měly tento problém řešit:

  • Performer Test Bench - Nástroj pro specifikaci a automatizované ověření funkcí Systému správy budov.
  • Comfortmeter – Webový dotazník pro zjišťování uživatelského komfortu v budovách.
  • HPS/NG9 - Cenově efektivní a snadno instalovatelné zařízení pro měření spotřeby energie s online analýzou dat.

Na pravidelné koordinační poradě v Kodani prezentovali vedoucí pracovních skupin stav plnění úkolů.  ENESA má spolu s dalšími partnery projektu na starosti ověření navržených postupů kvality managementu a testovacích nástrojů v demonstračních budovách, kterých je nyní 16, z toho 4 v ČR (Rudolfinum, Kongresové centrum Praha, ČVUT a bazén v Jablonci nad Nisou). U čtyř zahraničních projektů se z objektivních důvodů nepodařilo testování řádně dokončit. Popis důvodů je však také cenným výstupem demonstrační fáze a i s touto informací se bude dále pracovat.

Nyní bude stěžejním úkolem posouzení výsledků testů, zhodnocení nákladově výnosové efektivnosti jednotlivých dílčích postupů nebo provedených testů a získání zpětné vazby od jednotlivých týmů testujících navržené postupy.

Hlavním výstupem projektu bude závěrečná projektová zpráva. Její součástí bude přehledný návod s popisem ověřených postupů a s uvedením aplikovaných vzorových případů.

Publikace s výsledky čtyřletého projektu bude hotova v prosinci 2019.