V ČESKÉM TĚŠÍNĚ UŠETŘILI LONI DÍKY CHYTRÉMU PROJEKTU 4,4 MIL. KORUN

20. červen

V ČESKÉM TĚŠÍNĚ UŠETŘILI LONI DÍKY CHYTRÉMU PROJEKTU 4,4 MIL. KORUN

Již čtvrtým rokem funguje v Českém Těšíně energeticky úsporný projekt, který městu garantuje minimální roční úsporu nákladů na energie v minimální výši 3,6 mil korun. Z loňských výsledků vyplývá, že konečné číslo bylo ještě o 850 000 korun vyšší.  Poskytovatelem projektu, který zahrnuje 20 objektů v majetku města, je společnost ENESA ve spolupráci s ČEZ Energetické služby.

V roce 2015 byla v celkem deseti mateřských a pěti základních školách, na radnici, ve služebně Městské policie a třech dalších školských objektech, realizována energeticky úsporná opatření za 28,4 mil. korun.

Původní radiátorové kohouty byly vyměněny za termostatické ventily, místo energeticky náročných žárovek a zářivek nyní svítí účinná LED svítidla. K vodovodním bateriím přibyly úsporné perlátory a na WC lze nyní splachovat i menším množstvím vody.  Na sedmi místech byly modernizovány kotelny. Došlo i na zateplení stropů nejvyšších podlaží.

Nejrozsáhlejší úpravy proběhly v učebně plavání. Teplá voda už se připravuje přímo na místě, odpadají tak ztráty při dodávce vody ze vzdálené teplárny.  Je zde také instalována UV lampa, která zajišťuje vysokou hygienickou kvalitu vody a snižuje množství odpadní vody.  Jen zde se ročně ušetří 240.000 korun na teple a 130.000 korun za vodu. „Počáteční nedůvěru dnes vystřídala spokojenost. Veškeré riziko na sebe přebírá poskytovatel, pokud se vyskytne nějaký problém, víme, že se máme na koho obrátit, navíc díky moderním kotelnám šetříme i provozní náklady, což dělá dalších 100.000 korun ročně, “ vysvětluje Gabriela Hřebačková, starostka Českého Těšína.

Projekt je řešen formou energetických služeb se zárukou úspor (angl. EPC). Díky tomu se městu investice do modernizace objektů vrátí nejpozději za deset let v budoucích úsporách el. energie, plynu, tepla a vody, jejichž výši má město garantovánu poskytovatelem.

Finanční úspora je důležitá, nyní se však obzvlášť v souvislosti se školami hovoří o kvalitě vnitřního prostředí. Kvůli návratnosti se do projektu vešla jen modernizace vzduchotechniky v jedné ze ZŠ, ale s pomocí nových termostatických ventilů lze zajistit, že školní prostory nebudou zbytečně přetápěny.

EPC projekt byl prvním krokem na cestě ke snižování energetické náročnosti městských objektů. Následoval energetický audit v dalších městských objektech, ze kterého vyplynula další úsporná opatření. „V letošním roce bude probíhat výměna oken v druhém podlaží družiny ZŠ a MŠ Hrabina a v MŠ Akátová. Postupně usilujeme o modernizaci a zajištění tepelného komfortu na všech objektech,“ říká starostka.

Český Těšín EPC projektem šetří stejné množství energie, kterou ročně spotřebují obyvatelé městečka jako je např. Paskov.  Uspořená voda by bohatě naplnila 1 olympijský bazén. Úspora energie má i ekologický aspekt. Díky snížení spotřeby energie se zmenšilo roční množství emisí CO2 o 701 tun.

Těší nás, když skutečně dosažená úspora energie je vyšší než garantovaná. Z „nadúspory“ pak realizujeme další energeticky úsporná opatření nebo podporujeme kulturní či sportovní aktivity, které významně přispívají k rozvoji regionu, “ dodává Václav Taubr, generální ředitel společnosti ENESA.