EPC SLAVÍ ČTVRTSTOLETÍ V ČR

10. listopad

EPC SLAVÍ ČTVRTSTOLETÍ V ČR
EPC SLAVÍ ČTVRTSTOLETÍ V ČR
EPC SLAVÍ ČTVRTSTOLETÍ V ČR
EPC SLAVÍ ČTVRTSTOLETÍ V ČR
EPC SLAVÍ ČTVRTSTOLETÍ V ČR

V listopadu uplyne 25 let od zahájení prvního energeticky úsporného projektu řešeného metodou energetických služeb se zárukou úspor. Celkem bylo realizováno více než 250 projektů za 3,6 mld. korun, které zákazníkům ušetřily energii v hodnotě 4,1 mld. korun. Projekty uspořily celkově 820 000 tun ekvivalentu emisí CO2, což se rovná zhruba tomu, co vypustí za rok jedna větší uhelná elektrárna.

První projekt řešený metodou EPC, která umožňuje modernizaci vytápění, vzduchotechniky, osvětlení a dalších technologií hradit z budoucích, smluvně zaručených úspor energie, vznikl v jilemnické nemocnici. „Nemocnice neměla peníze a věděli jsme, že musíme během několik měsíců zajistit vytápění celého areálu a zásobování teplou vodu. EPC bylo jasnou volbou,“ vzpomíná na začátky Jiří Kalenský, ředitel Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici.

Města a kraje používají EPC nejčastěji 

Podobných projektů je dnes více než 250.  Typickým zadavatelem je město či kraj, který modernizuje školy, kulturní a sportovní objekty, nemocnice a další objekty, jenž spravují.  Jen v posledních letech se pro snížení provozních nákladů ve svých objektech formou EPC rozhodly Klatovy, Praha, Kolín, Jilemnice, Litoměřice a další desítky měst a obcí.  Není to však řešení jen pro velká města „Metoda EPC se nám vždy líbila, ale říkali jsme si, že to u nás nebude fungovat. Nakonec ukázalo se, že když do projektu EPC zapojíme všechny budovy v majetku města a přidáme veřejné osvětlení, můžeme šetřit 1 milion korun ročně,“ říká Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek, která má 2.400 obyvatel.

Co se týče krajů, nejdále jsou v Pardubickém, kde ročně šetří více než 48 mil. korun. Do projektu EPC je tam zapojeno přes 50 organizací, které kraj zřizuje, jako například školy, domovy sociální péče a nemocnice. „Výhoda projektu EPC spočívá v tom, že kraj jako zadavatel není nucen investovat ani korunu ze svého rozpočtu. Investice je zaplacena ze smluvně daných a prokázaných úspor, za které nese odpovědnost poskytovatel energetických služeb,“ vysvětluje Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje.

Kde šetří ve velkém 

V poslední době vznikají opět  velké EPC projekty. „Kongresové centrum Praha pro nás bylo a je mimořádnou výzvou. Co do výše investice, a hlavně technologické složitosti se jedná o největší projekt svého druhu u nás,“ říká Václav Taubr, ředitel ENESA a. s. z ČEZ ESCO, a dodává: „Realizace projektu probíhala za plného provozu a komplex opatření přinese za 10 let úsporu ve výši 213 mil. Kč, což představuje snížení spotřeby elektrické energie, plynu a vody o 30 %. Jen každoroční úspora vody představuje tři naplněné olympijské bazény. Díky EPC projektu tento kolos snížil emise COo 726 tun ročně.“

Technologie, které spoří

Nejčastějším energeticky úsporným opatřením je již mnoho let modernizace a doplnění systémů měření a regulace, které umožňují on-line kontrolu nad provozem energetických zařízení, jako jsou zdroje tepla a chladu, vzduchotechnika a kogenerační jednotky. Často bývá součástí také instalace IRC systému (Individual Room Control), který umožnuje nastavení rozdílných teplot v jednotlivých místnostech. Z těchto údajů pak vychází doporučení energetického managementu na další úspory. Nedílnou součástí je výměna osvětlení na LED svítidla, která může přinést úsporu až 60 % nákladů.  Překvapivých úspor lze dosáhnout i instalací WC stop splachovačů a perlátorů.  U větších projektů se vyplatí kogenerační jednotka nebo fotovoltaika.  „Během čtvrtstoletí došlo v oblasti technologií k výrazné proměně. Na začátku bylo především potřeba vyměnit „hardware“, dnes je to více o sofistikovaných modelech sběru dat, jejich vyhodnocení a využití při řízení provozu energetických systémů v objektu,“ vysvětluje Ivo Slavotínek, předseda Asociace poskytovatelů energetických služeb. 

EPC a stát 

Od 90. let se změnil i postoj státu. Metoda EPC byla v roce 2012 uváděna v evropské směrnici jako doporučený prostředek ke snižování spotřeby energie v objektech, v roce 2015 byly energetické služby definovány zákonem o hospodaření energií a od roku 2017 OPŽP účinně zvýhodňuje projekty využívající EPC 5 % dotace navíc. Nyní se za podpory MPO rodí metodika modelu Performance Design&Build, který aplikuje principy EPC při výstavbě nových budov, kde dodavatel neodpovídá pouze za návrh a výstavbu budovy, ale i za její provozní efektivnost.

EPC v číslech:

  • Termín zahájení prvního EPC projektu v ČR: 15. 11. 1994
  • Počet projektů za 25 let: více než 250
  • Počet objektů: 1100
  • Průměrná délka projektu: 8 let
  • Největší projekt: Kongresové centrum, investice 150 mil. korun
  • Investice do EPC projektů: 3,6 mld. korun
  • Úspory energie, které tyto projekty přinesly: 4,1 mld. korun
  • Ekologický přínos: 820 000 tun CO= emise jedné větší uhelné elektrárny = roční spotřeba 230 000 domácností

Více informací k tomuto tématu najdete v publikaci 25 let energetických služeb se zárukou úspor, kterou k této příležitosti vydává APES.