ENERGETICKY CHYTRÝ ZÁMEK A RADNICE. VRCHLABÍ UŠETŘÍ 1 MIL. KČ ROČNĚ

05. leden

ENERGETICKY CHYTRÝ ZÁMEK A RADNICE. VRCHLABÍ  UŠETŘÍ 1 MIL. KČ ROČNĚ
ENERGETICKY CHYTRÝ ZÁMEK A RADNICE. VRCHLABÍ  UŠETŘÍ 1 MIL. KČ ROČNĚ
ENERGETICKY CHYTRÝ ZÁMEK A RADNICE. VRCHLABÍ  UŠETŘÍ 1 MIL. KČ ROČNĚ

V těchto dnech vrchlabská radnice startuje s realizací energeticky úsporného projektu, který přinese snížení nákladů na energie v 5 objektech o téměř 19 %.  Investice do modernizace v hodnotě 16,6 mil. Kč  bude převážně splacena z budoucích úspor tepla, elektřiny, plynu a vody.

Vlastní realizaci předcházela analýza stavu a spotřeby v jednotlivých městských objektech.  Z ní vyplynulo, že nejvyšších úspor lze dosáhnout ve dvou základních a jedné mateřské škole, zámku a radnici.

Současné náklady na energie těchto pěti objektů se pohybují okolo 5,5 mil. korun s DPH. Od nového roku to bude o 1 mil. korun méně,“ vysvětluje starosta Jan Sobotka.

Do konce roku zde bude instalováno šest nových kotlů, po skončení aktuální topné sezóny pak další dva. Téměř 700 svítidel bude nahrazeno úspornými LED zdroji. Modernizace se dočká i systém měření a regulace. Součástí projektu bude také energetický management po celou dobu trvání projektu, který bude analyzovat data z lokálních energetických dispečinků v každém objektu. Souhrnné informace o aktuálním stavu bude mít k dispozici dispečink společnosti ENESA a centrální městský dispečink. Radnice tak bude vědět, kam se vyplatí investovat, která opatření přinesou další úspory.

„Projekty energetických úspor se rychle vyvíjejí. Nestačí nahradit jen jeden zdroj vytápění jiným, instalujeme zároveň komplexní softwary, které nám umožňují průběžně monitorovat a na dálku energeticky řídit budovy i průmyslové areály u zákazníků. Naše projekty opravdu dělají domy a města chytrými,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Z našich zkušeností víme, že v objektech, kde není nepřetržitý provoz se vyplatí instalovat kvalitní systém regulace, který dokáže efektivně řídit dodávku energie do objektů dle aktuální potřeby, a zároveň poskytne provozovateli objektu zpětnou vazbu v podobě vizualizace celého energetického systému včetně informací o jeho chování“, dodává Václav Taubr, ředitel společnosti ENESA z ČEZ ESCO, která je dodavatelem projektu.

Projekt je řešen formou energetických služeb se zárukou (angl. EPC), což znamená, že město má každoroční výši úspor smluvně garantovánu. Obě strany tak mají stejnou motivaci: při zachování tepelného komfortu dosahovat maximální úspory.  Další výhodou je transparentnost a prokazatelnost úspor.

Ekologický přínos projektu představuje snížení emisí CO2 o 1745 tun, což jsou emise vypuštěné do ovzduší během dvou směn běžného elektrárenského uhelného bloku o výkonu 100 MW.

První ušetřené kWh začne město počítat od 1. 1. 2020 a první reálné výsledky projektu budou známy v polovině příštího roku.

Ze strany vedení města to není první snaha o aplikaci chytrých řešení. V rámci projektu smart region Vrchlabí byly ve spolupráci s ČEZ Distribuce testovány inteligentní rozvody nízkého a vysokého napětí ve spojení s kogenerační jednotkou a teplárnou včetně ostrovního provozu. Projekt umožnil i vybavení všech 4 600 odběrných míst inteligentními elektroměry. Město je aktivní i v oblasti elektromobility. Ve Vrchlabí je řidičům elektrických aut k dispozici jedna veřejná rychlodobíjecí stanice ČEZ o výkonu 50 kW a dvě normální dobíjecí stanice. Skupina ČEZ také podporuje provoz elektrobusů nasazených v rámci místní městské hromadné dopravy.