Díky EPC ušetří nyní i neratovická ZŠ

06. září

Díky EPC ušetří nyní i neratovická ZŠ

Před několika dny byla podepsána smlouva na realizaci projektu EPC ve všech deseti pavilonech Základní školy v Neratovicích, 28. října 1157.

 

Předmětem smlouvy je realizace řady opatření, která společně se zateplením všech pavilonů přinesou smluvně garantovanou  roční úsporu ve výši 1,4 mil. korun. Místo 3,4 mil. korun, které musí škola na energii vynaložit nyní, ji tak budou stačit miliony dva.

Ve škole bude nainstalován počítačem řízený systém individuální regulace vytápění místností (IRC) s přímým řízením uzavíracích klapek na rozdělovači ve výměníkové stanici, včetně napojení na dispečink ENESA. Součástí technického řešení je i ovládání centrální přípravy TUV z dispečinku systému IRC a  instalace decentrálního zdroje na TUV pro byt školníka.  Některá svítidla budou vyměněna za energeticky úsporná. Proběhne také instalace omezovačů průtoku pitné vody na výtokových armaturách umyvadel. Celkové náklady na tyto úpravy nepřesáhnou 2, 4 mil Kč bez DPH.