PERFORMANCE DESIGN BUILD - PŘEHLEDNĚ A SROZUMITELNĚ

06. srpen

PERFORMANCE DESIGN BUILD - PŘEHLEDNĚ A SROZUMITELNĚ

V odborných médiích, která se věnují energeticky úspornému stavebnictví,  se stále častěji skloňuje termín Design&Build (DB) nebo PDB (Performance Design&Build).  Jde o v ČR doposud málo využívaný způsob zadávání a smluvního zajištění stavebních zakázek formou dodávky staveb „na klíč“, který je charakteristický tím, že odpovědnost za zpracování prováděcí projektové dokumentace celé stavby a veškeré další činnosti, které povedou k dokončení stavby,  je zcela přenesena na zhotovitele stavby. Důraz je kladen na zohlednění dlouhodobých provozních nákladů, tj. nejenom nákladů na energie, ale i nákladů na údržbu, opravy a výměnu instalovaných zařízení, a ověření plnění uživatelských parametrů budov (např. kvalita vnitřního prostředí). 

Tuto metodu si vybral Jihomoravský kraj k výstavbě nových pavilonů Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy. ENESA zde má na starost energetické hospodářství a následný energetický management. "Jsme rádi, že můžeme být u toho, protože tento projekt nastavuje budoucí standardy metody PDB, která díky permanentnímu tlaku na zvyšování energetické účinnosti budov, bude pro zadavatele stále atraktivnější," dodává Milan Dorko, ředitel společnosti. 

Cestu k efektivní, úsporné, ale i krásné budově může dalším stavebníkům usnadnit web věnovaný metodě PDB z dílny APES. Členem týmu řešitelů je Miroslav Marada z ENESA. Jsou zde srozumitelně a přehledně vysvětleny základní charakteristiky PDB, výhody a srovnání PDB s klasickým výstavbovým modelem. Web se věnuje i popisu vhodných projektů, složení expertního týmu a nevyhýbá se ani úskalím. Najdete ho na www.p-db.eu.

Uvedené informace jsou obšírně rozpracovány v Návodu možného postupu pro zadavatele při realizaci výstavbových projektů metodou dodávky Design & Build (& Operate) se zaměřením na minimalizaci celkových nákladů životního cyklu, který je stažení zde a v jeho rozšířené verzi, jenž bude k dispozici na konci roku 2021.

Web i publikace vznikají díky  finanční podpoře Státního programu na podporu úspor energie na období 2017–2021 – Program EFEKT 2 pro rok 2020. Na nákladech se podílí i  ČEZ ESCO.