Mnoho zdaru, Honzo!

04. řijen

Mnoho zdaru, Honzo!

Minulý týden nastoupil do třetího  ročníku VUT Brno (obor přenos a rozvod elektrické energie) stipendista ENESA a. s. Honza K. 
Stipendium bylo poskytnuto prostřednictvím Nadace Terezy Maxové. 
Ať se daří!