BLAHOPŘÁNÍ JIHOMORAVSKÉMU KRAJI: PROJEKT DĚTSKÉ LÉČEBNY JEDEN ZE 3 NEJLEPŠÍCH V EVROPĚ

29. listopad

BLAHOPŘÁNÍ JIHOMORAVSKÉMU KRAJI: PROJEKT DĚTSKÉ LÉČEBNY JEDEN ZE 3 NEJLEPŠÍCH V EVROPĚ
BLAHOPŘÁNÍ JIHOMORAVSKÉMU KRAJI: PROJEKT DĚTSKÉ LÉČEBNY JEDEN ZE 3 NEJLEPŠÍCH V EVROPĚ
BLAHOPŘÁNÍ JIHOMORAVSKÉMU KRAJI: PROJEKT DĚTSKÉ LÉČEBNY JEDEN ZE 3 NEJLEPŠÍCH V EVROPĚ
BLAHOPŘÁNÍ JIHOMORAVSKÉMU KRAJI: PROJEKT DĚTSKÉ LÉČEBNY JEDEN ZE 3 NEJLEPŠÍCH V EVROPĚ

Výstavba nového pavilonu Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy byla vybrána hodnotiteli z OECD a Evropské komise mezi tři nejlépe zadané veřejné zakázky roku 2021 v kategorii Udržitelná veřejná zakázka soutěže PROCURA+.  Porotci ocenili především unikátní způsob zadávání veřejné zakázky, který dodavatelům vytvořil dostatek prostoru k tomu, aby mohli nabídnout inovativní a udržitelné řešení. Čestné uznání si projekt odnesl i za důraz na příjemné prostředí léčebny, cirkularitu a energetickou efektivitu projektu, ale také na rovné podmínky v dodavatelském řetězci. Zadavatelem zakázky je Jihomoravský kraj, zřizovatel léčebny.  Dodavatelem technologií budov je společnost ENESA z ČEZ ESCO.

 „Jihomoravský kraj při zadávání veřejných zakázek zohledňuje kromě ekonomických ukazatelů i ukazatele společenské a environmentální a klade důraz na férová a udržitelná řešení. Je skvělé, že projekt Dětské léčebny zaujal experty z organizací ICLEI, OECD a Evropské komise a dává tak výrazný impuls dalšímu rozvoji strategického a odpovědného přístupu k veřejným zakázkám v celé České republice,“ uvedl v reakci na úspěch projektu hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

Pro výstavbu nového pavilonu dětské léčebny použil odbor investic Krajského úřadu Jihomoravského kraje metodu Performance Design Build. Na začátku vyspecifikoval základní požadavky na objekt, tedy kapacitu, cenu, nízké provozní náklady, termín dokončení, dopad na životní prostředí a další. Úkolem soutěžících firem pak bylo vymyslet co nejlepší architektonické, stavební a energeticky úsporné řešení.

Zakázku dle oceněného zadání úspěšně vysoutěžilo sdružení společností Adam Rujbr Architects, VCES a ENESA, lídr trhu energetických úspor.

Kapacita léčebny se díky dostavbě téměř zdvojnásobí. Nové prostory nabídnou ubytování až pro 78 osob.  V komplexu celkem čtyř vzájemně propojených budov budou kromě pokojů pro dětské pacienty a jejich rodiče, také tři školní třídy s družinou, zdravotnická část a rehabilitační oblast s bazénem přístupná veřejnosti. Komplex dále doplní dvě víceúčelová hřiště a arboretum.

„Jihomoravský kraj jde skutečně ruku v ruce s moderními evropskými trendy. Trendem je ekologicky šetrné stavitelství, kdy má budova téměř nulovou spotřebu a ke svému provozu v co největší míře využívá obnovitelných zdrojů. Podobné budovy jako je léčebna u Macochy se v budoucnu stanou standardem a jsme rádi, že se na její stavbě můžeme jako česká jednička na trhu moderní energetiky podílet,“ doplňuje Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO, mateřské společnosti ENESA. 

Porota rovněž ocenila, že Jihomoravský kraj také při tvorbě zadávací dokumentace kladl důraz na korektní vztahy v dodavatelském řetězci (včetně včasných plateb subdodavatelům), legální zaměstnávání, spravedlivé a bezpečné pracovní podmínky pro všechny osoby, které se budou podílet na realizaci projektu.

Další finalisté

Společně s jihomoravským projektem se do finále probojoval také společný projekt Kodaně a Odense, jehož cílem je snížit emise CO2, které vznikají při zajištění veřejného stravování. Potenciální dodavatel musí poskytovat informace o využití fair trade produktů, o nabídce ryb z udržitelného rybolovu a sezónní zeleniny a ovoce, ale i o využití ekologické dopravy a způsobu balení. Projekt si odnesl vítězství v této kategorii

Třetím finalistou bylo francouzské město Dinan, které soutěžilo dodavatele úklidových služeb podle dopadu na životní prostředí (certifikované produkty, spotřeba vody, odpadové hospodářství), ale i podle podílu obtížněji zaměstnavatelných osob na celkovém počtu zaměstnanců, dle gendrové rovnosti a přístupu k zaškolení. 

O soutěži

Evropská soutěž Procura+ vyzdvihuje udržitelné a inovativní zadávání veřejných zakázek a zviditelňuje ty nejdynamičtější, nejperspektivnější a nejinovativnější veřejné orgány a jejich iniciativy. Oceněná řešení musí být replikovatelná a musí posloužit jako příkladné používání udržitelných a inovačních nástrojů při soutěžení špičkových řešení. Záznam vyhlášení vítězů a předávání cen je ke zhlédnutí zde.

Výstavbový projekt Dětské léčebny se speleoterapií boduje i na domácí půdě – nedávno se umístil na druhém místě kategorie Nejlepší počin ve veřejných zakázkách v rámci ocenění Neplejtvák 2021 udělovaného společností OTIDEA a organizací DATLAB.

Projekt má šanci na úspěch též ve finále soutěže Chytrá města 2021, která se mimo jiné zaměřuje na propagaci konkrétních SMART projektů, když byl vybrán mezi dva finalisty v kategorii Projekt pro celostátní řešení. Přehled všech finalistů a bližší informace o soutěži je zde. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční 2. prosince 2021.