DĚTSKÁ LÉČEBNA SE SPELEOTERAPIÍ ZABODOVALA I V SOUTĚŽI CHYTRÁ MĚSTA 2021

10. prosinec

DĚTSKÁ LÉČEBNA SE SPELEOTERAPIÍ ZABODOVALA I V SOUTĚŽI CHYTRÁ MĚSTA 2021
DĚTSKÁ LÉČEBNA SE SPELEOTERAPIÍ ZABODOVALA I V SOUTĚŽI CHYTRÁ MĚSTA 2021
DĚTSKÁ LÉČEBNA SE SPELEOTERAPIÍ ZABODOVALA I V SOUTĚŽI CHYTRÁ MĚSTA 2021

Během několika dnů byl již podruhé oceněn výstavbový projekt Dětské léčebny se speleoterapií, který se nyní staví v Ostrově u Macochy. Po čestném uznání z evropské soutěže PROCURA+ zabodoval i doma v kategorii Projekt pro celostátní řešení v soutěži Chytrá města 2021, kde zvítězil. Porota české soutěže, stejně jako evropští hodnotitelé, vyzdvihla především způsob zadání a důraz na společenské a enviromentální požadavky.  Projekt do soutěže přihlásil úřad Jihomoravského kraje, který je také zřizovatelem tohoto unikátního léčebného zařízení. Dodavatelem technologie objektu je ENESA z ČEZ ESCO, lídr trhu energetických úspor.

Léčebna se nachází v CHKO Moravský kras. Samotná speleoterapie dětských pacientů probíhá v nedaleké Císařské jeskyni. Už jen z tohoto důvodu bylo pro zadavatele soutěže prioritou postavit budovu, která nebude nijak zatěžovat okolní prostředí. Navíc, při zadávání tohoto projektu se vydali cestou, která nepatří k nejjednodušším, ale zaručuje, že výsledek bude šitý na míru.

Přihlášená řešení hodnotila odborná porota, kterou tvořilo 27 odborníků v oblasti Smart City z řad veřejného sektoru, municipalit, technologických lídrů v oblasti Smart City a akademické sféry. Při hodnocení porotci zohledňovali soulad řešení s principy a pilíři Smart City. Mezi ně patřila kritéria proveditelnosti, udržitelnosti, prokázaných úspor, otevřenosti dat a zapojení veřejnosti.

U projektu dětské léčebny bylo vyzdviženo i použití metody Performance Design Build, kdy kraj na začátku vyspecifikoval základní požadavky na objekt, tedy kapacitu, cenu, nízké provozní náklady, termín dokončení, dopad na životní prostředí a další a úkolem soutěžících firem pak bylo vymyslet co nejlepší architektonické, stavební a energeticky úsporné řešení.

Z této veřejné soutěže vítězně vyšel projekt sdružení společností Adam Rujbr Architects, VCES a ENESA, které navrhlo objekt, díky níž se kapacita léčebny téměř zdvojnásobí. Nové prostory nabídnou ubytování až pro 78 osob.  V komplexu celkem čtyř vzájemně propojených budov budou kromě pokojů pro dětské pacienty a jejich rodiče, také tři školní třídy s družinou, zdravotnická část a rehabilitační oblast s bazénem přístupná veřejnosti. Komplex dále doplní dvě víceúčelová hřiště a arboretum.

Je patrné, že na jihu Moravy se zrodil unikátní projekt, který svými parametry pozitivně vyčnívá i v evropském měřítku. Těší nás, že se můžeme podílet na vzniku tohoto ekologicky šetrného objektu, který má téměř nulovou spotřebu a klade důraz na využití obnovitelných zdrojů,“ dodává Milan Dorko, generální ředitel ENESA z ČEZ ESCO.

Projekt minulý týden získal i čestné ocenění v evropské soutěži PROCURA+, která vyzdvihuje udržitelné a inovativní zadávání veřejných zakázek a zviditelňuje ty nejdynamičtější, nejperspektivnější a nejinovativnější veřejné orgány a jejich iniciativy.

Kromě projektu Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy si ocenění ze soutěže Chytrá města 2021 odnesly i další dva projekty, na kterých se podílí ČEZ ESCO: FVE jako služba za 1,- Kč, který zvítězil v kategorii Model.  FVE jako služba pro Škoda Auto v kategorii Projekt pro město s 10 až 50 tis. obyvateli se probojoval do finále.