MČ PRAHA 14 SI NADĚLILA ENERGETICKY ÚSPORNOU RADNICI

16. prosinec

MČ PRAHA 14 SI NADĚLILA ENERGETICKY ÚSPORNOU RADNICI
MČ PRAHA 14 SI NADĚLILA ENERGETICKY ÚSPORNOU RADNICI

Modernizované radniční  budovy Úřadu městské části Praha 14, které nyní spotřebovávají skoro o 50 % energie méně, vítají od poloviny prosince návštěvníky v novém „kabátě“. 

„Vedle zvýšení komfortu pro návštěvníky a zaměstnance bylo hlavním cílem snížit energetickou náročnost budov, a to nejen s ohledem na životní prostředí – třeba na potřebu snížit emise skleníkových plynů, ale i na úsporu provozních nákladů. Díky rekonstrukci se energetická náročnost budov sníží téměř na polovinu,“ uvedla místostarostka Prahy 14 Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž gesce patří investice v městské části.

Modernizace radnice, provedená společnostmi ENESA a.s. a Metrostav a.s., začala loni v květnu. Během ní oba objekty získaly novou fasádu, okna, nové elektronické rozvody, nové osvětlení, efektivnější vytápění, zásobníky na svod dešťové vody, kterou je nyní možné využívat například na zalévání, a především pak nové inteligentní ovládání vzduchotechniky, klimatizace, osvětlení a vytápění.

Ve většině prostor chyběla klimatizace, což bylo v horkých letních dnech nepříjemné návštěvníkům i zaměstnancům. "Nyní radnice disponuje plošnou klimatizací, respektive sofistikovaným systémem, který zároveň brání tomu, aby se plýtvalo energiemi. V případě puštěného chlazení například není možné zároveň otevřít okno, klimatizace se za takových okolností okamžitě vypne,“ vysvětlil Milan Dorko, generální ředitel společnosti ENESA a.s. 

Přestože radniční budovy prošly zásadní proměnou, nejde o změny, které by byly v interiéru patrné na první pohled. „Projekt řešil především energetické úspory. Nyní, v další fázi, plánujeme zvelební vnitřních prostor. Například tam, kde to bude třeba, vymalovat, dokoupit nový nábytek, dokončit navigační systém a podobně. Tyto práce budeme realizovat postupně, mimo jiné i v závislosti na tom, jak se nám na ně podaří zajistit financování,“ uvedla místostarostka Kolmanová.

Projekt na rekonstrukci radničních budov už stačil posbírat i ocenění udělovaná odborníky. Institucím, které mají dobrou zadavatelskou praxi ve veřejných zakázkách společnosti OTIDEA a DATLAB už čtvrtým rokem udílejí ocenění Neplejtvák. Letos byla zařazena nová kategorie Nejlepší počin ve veřejných zakázkách, do níž odborníci a zástupci veřejnosti nominovali dle jejich názoru výjimečné zakázky. Za zakázku Revitalizace energeticky náročných budov metodou Design & Build získala městská část Praha 14 třetí místo. Ocenění obecnějšího charakteru „za přínos k rozvoji odpovědného veřejného zadávání v České republice“ Praha 14 v listopadu získala i od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Finančně velmi náročnou rekonstrukci radničních budov by městská část nemohla realizovat bez dotační podpory. „Náklady projektu podpořeného z evropského Operačního programu Praha – pól růstu činily bezmála 150 milionů včetně DPH. Dotační podpora pokryla většinu nákladů na úsporná opatření. S úhradou zbývajících nákladů na vlastní rekonstrukci a některých dalších souvisejících nákladů – zejména na stěhování a dočasný provoz úřadu v náhradním objektu – pomohl Magistrát hl. m. Prahy, poskytnutím návratné bezúročné finanční výpomoci. Tu MČ postupně splácí. Některé náklady hradila i sama městská část ze svého rozpočtu,“ uvedl 1. místostarosta Prahy 14 Mgr. Radek Vondra, do jehož gesce mimo jiné spadá i zajišťování financí z evropských fondů.