20 let EPC v Čechách

28. listopad

20 let EPC v Čechách

Letos uplynulo 20 let od založení první ESCO společnosti v České republice. Toto výročí si přišlo v předvečer mezinárodní konference Asociace poskytovatelů energetických služeb připomenout více než šedesát hostů.  Byli mezi nimi zástupci Ministerstva obchodu a průmyslu, Ministerstva vnitra, Ministerstva kultury, zástupci měst, kde projekty EPC každoročně přinášejí garantované úspory, ale i těch, které teprve o EPC přemýšlí. Sešli se zde ředitelé nemocnic či jiných zdravotnických zařízení z celé České republiky, jelikož právě v této oblasti se metoda EPC osvědčila více než dobře. Pozváni byli také bankéři, protože bez jejich důvěry by EPC nemělo v Čechách šanci. Nechyběly samozřejmě ani poradenské firmy a ESCO společnosti. 

Hosty, kteří přijali pozvání do výjimečných prostor rezidence primátora v Praze, přivítalnáměstek primátora Jiří Nouza, pod jehož záštitou se setkání a mezinárodní konference konaly.  K hostům krátce promluvili Ivo Slavotínek, předseda APES a ředitel společnosti ENESA a.s. „ Za dvacet let se v ČR podařilo realizovat více než 150 EPC projektů v hodnotě 3 mld. korun s garantovanou roční úsporou mezi 15 – 50 %. Tato čísla svědčí o tom, že období „pilotních“ projektů je už definitivně za námi.“  Začátky EPC v Čechách připomenul Jaroslav Maroušek, ředitel SEVEn : „V roce 1992 jsme jezdili po světě a sbírali informace o EPC. Dnes je řada našich projektů srovnatelná se světovou špičkou a jsou to naopak naši specialisté, kteří pomáhají na svět EPC projektům na Ukrajině.“  Radim Kohoutek ze společnosti Siemens uzavřel oficiální část slovy:“ EPC není lékem na vše, ale umí pomoci tam, kde jsou pro to vhodné podmínky. A takových objektů je mnoho. O budoucnost EPC není třeba se obávat. „