Na konferenci o EPC se mluvilo o úspěších, ale i o bariérách

29. listopad

Na konferenci o EPC se mluvilo o úspěších, ale i o bariérách

V Praze se 26. listopadu 2013 konala mezinárodní konference nazvaná Energetické služby se zárukou - perspektivní zdroj úspor v Londýně, v Berlíně a také v Praze. Mluvilo se o tom, že všechny státy EU čeká zvyšování energetické účinnosti až o 20 %. Jednou z  cest, jak toho dosáhnout je využití energetických služeb s garantovanou úsporou (EPC) ve veřejném a podnikatelském sektoru. V Londýně i v Berlíně se tak již děje. Jen v Berlíně je 1 500 objektů, které šetří díky realizaci úsporných opatření metodou EPC. Jednou z bariér je legislativa a někdy také nedůvěra veřejné správy. I přes tato omezení snesou domácí projekty, představené na konferenci, srovnání se světovou špičkou. Na konferenci byly prezentovány také příklady dobré praxe. Záštitu nad konferencí, kterou pořádala Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES), přijal Jiří Nouza, náměstek primátora hl. města Prahy.

Metoda EPC a politika

V první části konference věnované úsporám energie, metodě EPC a politice měla více než stovka účastníků možnost se seznámit s postojem Ministerstva průmyslu a obchodu k EPC. Zaznělo zde, že stát má každoročně povinnost renovovat 3% svých administrativních budov s cílem splnit alespoň minimální požadavky na energetickou náročnost. A vlastní jich téměř 4 500. Stávající legislativa však neumožňuje v organizačních složkách státu (ministerstva, soudy, finanční úřady atd.) použití metody EPC v těchto organizacích. Jelikož na byznysu, kde úsporná opatření jsou hrazena ze smluvně garantovaných úspor energie, stát nemůže ztratit, byla by jeho legislativní podpora metodě EPC více než logická. Další argument uvedl na závěr svého vystoupení i Milan Kyselák z MPO: „Veřejných prostředků není nikdo dost, a pokud je možnost něco realizovat bez dotací a grantů, tak bychom to měli činit“.

O tom, že dotace v kombinaci s EPC jsou tou správnou cestou, mluvil v dalším vystoupení Ivo Slavotínek, předseda APES a zároveň ředitel ENESA a.s. Připomenul, že pouze zateplením bez naladění technologie (vytápění) a provádění energetického managementu, nebylo často dosaženo očekávaných úspor energie, deklarovaných v žádosti o tuto dotaci. V současné době je snahou APES prosadit kombinaci dotovaného zateplení veřejných objektů a renovace technologických zařízení metodou EPC do pravidel čerpání dotací v připravovaném programovém období 2014 – 2020.

Ekologickými aspekty energetické účinnosti se ve své přednášce věnoval Bedřich Moldan, ředitel Centra pro otázky životního prostředí UK. 

Energetické služby v rámci Evropy

Další část konference se zabývala českými a zejména zahraničními zkušenostmi s využitím EPC ve velkých evropských městech. V tomto smyslu je velkou podporou aktuální mezinárodní projekt s názvem EESI2020, v rámci kterého je podporována realizace EPC projektů například formou vzorových dokumentů pro aplikaci metody EPC.

Ředitel Berlínské energetické agentury (BEA), Michael Geissler seznámil účastníky s historií této více než dvacet let fungující polostátní poradenské agentury, která má na svém kontě 1 400 objektů s EPC. Její roční obrat dosahuje úctyhodných 12, 9 mil. €. Veřejný sektor z toho těží 3 mil. € ročně. Na otázku, co stálo na začátku jejich úspěchu, odpovídá: „ Kvalitní legislativa a díky podpoře vlády, také důvěra státních zaměstnanců“.

Město Londýn řeší otázku snižování COa potažmo zvyšování energetické účinnosti formou speciálního projektu, v jehož rámci 4 zaměstnanci města poskytují veřejným institucím technickou, marketingovou, ale i právní podporu v každé fázi realizace EPC projektu. Pomáhají řešit veškeré problémy od přípravné fáze k zjednodušenému výběrovému řízení přes realizaci úsporných opatření až po vyhodnocování. Pro financování přípravy projektu jsou využívány i fondy EU. Po dvou letech fungování projektu jsou dokončeny úpravy ve 235 objektech, na přípravě dalších 500 objektů se pracuje.

Příklady dobré praxe

V poslední části konference byl prostor pro prezentaci výjimečných EPC projektů. Své zkušenosti s EPC zde prezentoval Miroslav Růžička z Národního divadla, Radek Jecelín z Psychiatrické nemocnice Kosmonosy a Milan Novotný z Moravskoslezského kraje. Možnosti financování EPC projektů představil Richard Čada z ČSOB.

Součástí konference bylo vyhlášení výsledků soutěže APES o nejlépe připravené EPC projekty v roce 2013. Soutěž byla zorganizována již potřetí. Soutěžilo se ve dvou kategoriích:

První kategorií byly připravované projekty a v této kategorii bylo následující pořadí:

1. místo Fakultní nemocnice Olomouc, 2. místo město Chrudim, 3. místo města Písek a Moravská Třebová.

Druhou kategorií pak byly projekty s již vyhlášenou veřejnou zakázkou a v této kategorii bylo následující pořadí:

1. místo město Kopřivnice, 2. místo Česká filharmonie – Rudolfinum, 3. místo města Holice a Náchod.

Organizace konference byla na velmi dobré úrovni co do obsahu i zajištění. K tomu přispěly mimo jiné prostory vhodné pro podobnou reprezentativní akci, které poskytl magistrát hl. m. Prahy.