ESCO maturita: „Zkušenost, co za to stojí“

08. květen

ESCO maturita: „Zkušenost, co za to stojí“
ESCO maturita: „Zkušenost, co za to stojí“

Takto hodnotila průběh letošní ESCO maturity většina z 20 studentů pěti středních škol Východočeského kraje, kteří se na konci dubna do akce zapojili. Osvícení učitelé je uvolnili na tři dny ze školy, aby mohli čerpat nové, a hlavně praktické znalosti od společností ENESA a DOMAT, které jsou součástí ČEZ ESCO.   

Cílem bylo seznámit účastníky se specifickým odvětvím moderní energetiky, konkrétně s energetickými službami se zárukou úspor (EPC) a energetickým managementem (EM), který je nedílným prvkem EPC.

Společnost Domat, špičkový evropský dodavatel řídicích systémů a technologií měření a regulace pro budovy, průmysl a energetiku, prezentovala ústy Karla Vytřísala a Jakuba Gogy svoje SW řešení. Studenti si pak sami mohli „oživit“ PLC, tedy programovatelný logický automat.  

Principy EPC projektů a nástroje energetického managementu představili Dan Žáček a Tomáš Chrz, oba ze společnosti ENESA, lídra trhu EPC v ČR. Jejich kolega Lukáš Bouřil zase pozval studenty na prohlídku energeticky úsporných opatření, která byla realizována v 9 areálech kolejí a menz ČVUT Praha. Zhlédli Studentský dům, Dejvickou a Sinkuleho kolej, navštívili také Masarykovu kolej, kde někteří možná poprvé viděli kondenzační plynové kotle, hlavní rozdělovač a sběrač topných větví, směšovače a další zařízení. Měli možnost diskutovat s pracovníky kotelny. Tato prohlídka byla nejlépe hodnoceným bodem celé ESCO maturity.

Po exkurzi následoval workshop na téma energeticky úsporná opatření. Studenti ve skupinkách pracovali na návrhu zjednodušeného EPC projektu pro svoji školu, a to na základě připravených reálných dat i skutečné spotřeby energií. Přesvědčili se, že v řadě objektů by se dalo šetřit už nyní, a to pomocí poměrně jednoduchých opatření s rychlou návratností jako jsou modernizace osvětlení, instalace úsporných opatření na vodě a další.

Nové znalosti všichni zúročili během vlastní ESCO maturity. Na základě vyhodnocení testu s 20 otázkami byl titulem Král ESCO maturity oceněn Patrik Mašín. Všichni si však za svoji soustředěnost a aktivitu odnesli drobné dárky od Skupiny ČEZ.  Pro organizátory byla velmi cenná zpětná vazba, chvály na skvělou organizaci a nabitý a přínosný program bylo hodně.

ESCO maturita je jednou z mnoha aktivit, kterými Skupina ČEZ studentům přibližuje teorii prověřenou praxí a předává jim své znalosti pro budoucí pracovní uplatnění. Jen do prázdnin pro ně chystá ještě několik běhů jaderné maturity, na podzim pak řadu dalších akcí.