Školáci z Prahy 13 dostali díky uspořené energii audiovizuální učebnu a interaktivní tabule

12. prosinec

Školáci z Prahy 13 dostali díky uspořené energii audiovizuální učebnu a interaktivní tabule

MČ Praha 13 se před třemi lety rozhodla spustit unikátní projekt úspor energie nazvaný Odpovědné školy Praha 13. Díky němu ušetří za 10 let trvání projektu minimálně 240 mil. korun. Projekt je úspěšný a přináší dokonce „nadúspory“, jejichž část se společnost ENESA a.s., dodavatel celého systému, rozhodla věnovat na vybavení tří škol tablety a interaktivními tabulemi za 550 000 Kč.

Projekt úspor energie Odpovědné školy Praha 13 spočívá v kombinaci zateplení škol a změny systému vytápění ve všech školách s podporou energetického managementu. Modernizace byla realizována metodou energetických služeb se zárukou úspor. Díky tomu Praha 13 splácí veškeré náklady jen z uspořených finančních prostředků. „Část těchto peněz chceme rozhodně investovat zpět do škol a využít je zejména k postupnému zlepšení jejich vnitřního vybavení,“ uvedl starosta Prahy 13 David Vodrážka.

Tento projekt je unikátní, co do rozsahu, tak i společenské prospěšnosti.  Úsporná opatření byla realizována ve 31 školách a součástí projektu byla také soutěž pro žáky těchto škol o nejlepší energeticky úspornou ZŠ v Praze 13.  „Když se v lednu ukázalo, že jsme uspořili více, než se čekalo, věděli jsme, že chceme podpořit právě tyto školy,“ dodal Ivo Slavotínek, ředitel společnosti ENESA a.s. Za uspořených 550 000 korun byly zakoupeny dvě interaktivní tabule do ZŠ Mohylová a FZŠ Trávníčkova, FZŠ Brdičkova získala vybavení audiovizuální učebny.

Škola v Brdičkově ulici může nyní díky toto učebně, která je vybavena dataprojektorem a tablety, výrazně rozšířit možnosti výuky matematiky a cizích jazyků. „Velmi důležité je i to, že se žáci na tyto hodiny opravdu těší a užívají si je,“ dodává na vysvětlenou Jan Šafir, ředitel Fakultní základní školy Brdičkova.