APES volila nové vedení, předsedat mu bude Miroslav Marada

23. srpen

APES volila nové vedení, předsedat mu bude Miroslav Marada
APES volila nové vedení, předsedat mu bude Miroslav Marada

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES), která sdružuje 30 nejvýznamnějších hráčů na poli energetických služeb se zárukou úspor (EPC), volila v červnu pět členů Rady, kteří asociaci povedou do roku 2026. Svoje mandáty obhájilo předchozí vedení, ve své práci tak budou pokračovat předseda asociace Miroslav Marada (ENESA a.s.) a místopředsedové Martin Hvozda (ENETIQA a.s.) a Libor Prouza (LOYD GROUP s.r.o.) společně se členy rady Jaroslavem Marouškem (SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.) a Eduardem Paulíkem (D-energy s.r.o.).  Klíčovými prioritami Rady bude propagace a častější využívání energetických služeb jako spolehlivé cesty nejen k finančním úsporám, ale i k dekarbonizaci a energetické bezpečnosti. Naplnit cíle ČR v této oblasti je komplexní úkol, ve kterém mají energetické služby hrát významnou roli.

Chci asociaci dostat víc do povědomí, když už ne laické, tak určitě odborné veřejnosti,“ říká o své vizi na další tři roky předseda APES Miroslav Marada a pokračuje: „Předmětem energetických služeb má podle mého názoru být ekonomicky a ekologicky efektivní integrace perspektivních prvků moderní energetiky a energeticky úsporných opatření do komplexních řešení, jinými slovy synergie úspor a obnovitelných zdrojů. Naše business modely jsou založeny na službách s možností splácení investic z budoucích garantovaných úspor. Zájemci mohou využít standardizované zadávací postupy, ty aktuálně potřebujeme více zjednodušit a vyřešit některé přetrvávající administrativní bariéry.

Poptávka po energetických úsporách je v současné době enormní. Metoda EPC je díky svým výhodám zcela unikátním nástrojem pro zlepšení energetické účinnosti. „Velice rád bych proto i v následujícím období pokračoval s šířením povědomí o této metodě ve veřejné i soukromé sféře. Ale chci se také zaměřit i na edukativní činnost nejen pro členy Asociace, aby se udržela velmi nadstandardní kvalita poskytovaných služeb ze strany firem ESCO,“ doplňuje Martin Hvozda, místopředseda asociace.

Považuji za důležité přispívat k rozvoji aktivní komunikace mezi členy asociace a vzájemné výměně získaných znalostí a zkušeností,“ říká Libor Prouza, který obhájil post místopředsedy a dodává: „domnívám se totiž, že se nám v minulém funkčním období, právě díky tomu, podařilo velmi významně rozvinout a kultivovat trh s energetickými službami. Zachování tohoto pozitivního trendu je tak mojí jednoznačnou prioritou.“ 

Radu APES dále doplňují Eduard Paulík, zodpovědný za rozvoj dalších směrů EPC, jako je EPC light pro menší obce a Jaroslav Maroušek, jenž má na starost spolupráci se zahraničím a oblast poskytování konzultačních služeb pro zadavatele projektů a žadatele o dotace.

APES usilovala a bude usilovat i nadále o praktické využití energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) jako jednoho ze standardních a velmi funkčních nástrojů vedoucích ke snížení energetické náročnosti veřejných i soukromých budov a zlepšení komfortu v nich. Za dobu svého působení se APES stala uznávaným odborným partnerem pro některé státní instituce, ministerstva, vysoké školy i soukromé subjekty a ve vzájemné spolupráci tak vznikají stále zajímavější a komplexnější projekty přinášející úspory v řádu desítek milionů korun a stovek tun ušetřených emisí každý rok. „Díky této spolupráci se APES také mohla zapojit do projektu tzv. Kulatých stolů v rámci mezinárodního projetu Green Deal 4 Buildings, nebo k založení první sítě energetické účinnosti v ČR, která umožňuje starostům více než desítky českých obcí výměnu zkušeností v oblasti energetiky a využití OZE v Česku a Bavorsku,“ dodává Radim Kohoutek, výkonný ředitel asociace.