O EPC se bude mluvit na sympoziu Ekonomického deníku

27. listopad

O EPC se bude mluvit na sympoziu Ekonomického deníku

Další příležitostí dozvědět se více o metodě EPC bude sympozium Ekonomického deníku na téma Investice, úvěry a financování projektů energetických úspor, které proběhne dne 6.12. 2023 odpoledne v Hotel Augustine, Letenská 33, Praha 6.

Záštitu nad akcí převzala Markéta Adamová Pekarová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu. Jako keynote speaker zde vystoupí Miroslav Marada, předseda APES a ředitel pro strategii a rozvoj společnosti ENESA a. s., s prezentací o potenciálu a bariérách rozvoje metody EPC.

Vzhledem k tématu nebudou chybět ani příspěvky zástupců ministerstva financí a ministerstva průmyslu a obchodu. Roman Binder, náměstek ministra financí, představí téma Nové možnosti úvěrového financování příspěvkových organizací státu po přijetí konsolidačního balíčku. Vystoupí také René Neděla, vrchní ředitel ministerstva průmyslu a obchodu, který bude mluvit o nových legislativních požadavcích na energetickou účinnost veřejných budov.  

Přínosy a úskalí EPC pak odprezentuje na konkrétním projektu Eduard Paulík ze společnosti D-energy.

Více info o akci na webu organizátora.