V HAVÍŘOVĚ SE CHYSTÁ NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ EPC NA MORAVĚ

25. leden

V HAVÍŘOVĚ SE CHYSTÁ NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ EPC NA MORAVĚ

V těchto dnech začíná realizace energeticky úsporného projektu v celkem 22 objektech či areálech ve vlastnictví města Havířova. Za 151 mil. korun zde proběhne zateplení ve 3 objektech, instalace fotovoltaiky, modernizace vzduchotechniky a osvětlení, a především realizace počítačem řízeného systému individuální kontroly teplot v jednotlivých místnostech. Vše bude mít na starost společnost ENESA z ČEZ ESCO.

Projekt je výjimečný hned v několik ohledech: rozsahem a výší investice do modernizace, komplexností, důrazem na OZE a chytré technologie. Navíc se díky využití energetických služeb se zárukou úspor (EPC) investice téměř beze zbytku splatí z budoucích úspor.

Vše jsme začali připravovat v roce 2021. Důvodem nebyl jen stav energetiky v budovách, jak tomu obvykle bývá. Našim cílem bylo a je snižovat naše provozní náklady. V tomto případě o více než 44 %. Důležitý pro nás je ekologický aspekt. Tato úspora představuje snížení emisní zátěže o 2 036 tun ročně, a to se na Ostravsku počítá,“ dodává primátor města Josef Bělica. 

Modernizací projdou tři objekty sociální péče, dva kulturní domy, středisko volného času, sportovní hala Slávie, magistrát, ale také čtrnáct základních škol.

Na obou kulturních domech a Domu seniorů Luna budou zatepleny střechy a stropy. Na střeše patnácti objektů budou instalovány fotovoltaiky, ve dvaceti pak proběhne modernizace osvětlení. Zásadní změnou bude i aplikace automaticky ovládaných ventilů na topná tělesa ve čtrnácti objektech či areálech. Ty budou součástí systému IRC (individual room control), jenž umožňuje nastavení a sledování teploty v jednotlivých místnostech podle způsobu využití, rozvrhu či pracovní doby tak, aby při zachování teplotního komfortu nedocházelo ke zbytečnému plýtvání energií.

Havířovské EPC je komplexní projekt, který spojuje rychle návratná energeticky úsporná opatření s OZE a inteligentními řídícími systémy. To vše završené důsledným energetickým managementem, který dohlíží na každodenní provoz a dokáže odhalit i místa s potenciálem dalších úspor. Každý projekt je ale úspěšný jen tak, jak kvalitní je komunikace s lidmi, kteří řídí chod jednotlivých budov, a na tu se zde chceme zaměřit velmi intenzivně“ doplňuje Pavol Fraňo, generální ředitel ENESA. 

Havířov je nejmladším městem v ČR. Je také jediným městem se sedmdesáti tisíci obyvatel, které nemá statut ani okresního města. Většina zástavby v centru Havířova vznikala v 50. a 60. letech, v architektonickém stylu socialistického realismu (SORELA). Jádro Havířova bylo pro své nadčasové urbanistické řešení v roce 1992 vyhlášeno památkovou zónou. Zde se také nachází čtvrtina objektů, které jsou zařazeny do projektu.