PANKRÁCKÁ VĚZNICE BUDE ZA ENERGIE ŠETŘIT 8 MILIONŮ KORUN ROČNĚ

20. prosinec

PANKRÁCKÁ VĚZNICE BUDE ZA ENERGIE ŠETŘIT 8 MILIONŮ KORUN ROČNĚ

Ve Vazební věznici Praha Pankrác proběhla v uplynulých měsících modernizace, která zahrnovala částečné zateplení 15 objektů a rekonstrukci energetického hospodářství. Opatření umožní snížit stávající náklady na energie a vodu o téměř 20 procent. Projekt je řešen metodou energetických služeb se zárukou úspor (EPC), kdy dodavatel za úsporu přímo ručí ve smlouvě. Investice bude pokryta z budoucích úspor nákladů na energie a z dotace. Pětiletý projekt má na starost společnost ENESA z ČEZ ESCO. Modernizace věznice má i ekologický přínos. Úspory energií představují ekvivalent 6 725 tun CO2.

„Věznice jsou ideálními areály pro EPC projekty, jde o velké komplexy budov, kde se energie spotřebovávají 24 hodin denně, a proto je tu opravdu velký potenciál pro energetické úspory. Právě ty jsou v posledních měsících stále aktuálnějším tématem, ať už pro firmy, obce nebo veřejné instituce. Ve velkém se snaží šetřit i veřejný sektor, i proto jsou úsporné projekty stále oblíbenější u státních institucí a organizací. Mohli bychom ale šetřit mnohem více, jen ve veřejném sektoru bychom modernizací budov uspořili desítky miliard korun ročně,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

O projektu jsme začali uvažovat už před několika lety. Důvodem takto rozsáhlé akce byl především zhoršující se stav energetického hospodářství a vězeňských budov. Nyní tedy místo dvou starých prádelen máme novou moderní centrální prádelnu, starou centrální parní kotelnu nahradila účinná teplovodní kotelna, včetně výkonného tepelného čerpadla. Také osvětlení prošlo významnou proměnou za celkem 3,3 milionů korun,“ pochvaluje si generální ředitel Vězeňské služby České republiky Simon Michailidis

EPC jsou projekty, kdy zákazník i dodavatel mají stejný cíl, tedy dosáhnout smluvně garantovaných úspor. Pokud by některý rok úspory elektřiny, tepla a vody byly nižší, pak by ENESA doplatila zbytek.

Součástí projektu je i zateplení objektů a nová okna. Vzhledem k tomu, že výstavba věznice začala v roce 1885, bylo nutné dodržovat i požadavky Národního památkového ústavu.  Zateplení, stejně jako kvalitnější, ale úspornější LED osvětlení, přineslo vyšší komfort jak pro zaměstnance, tak i pro vězně, kterých je v tomto areálů téměř 1 100.

Ke sledování výše úspor pomáhá také důsledný energetický management. Díky němu má vedení věznice neustálý dohled nad energetickým hospodářstvím a jeho výsledky mohou přispět k odhalení míst, kde je další potenciál úspor.

Vězeňská služba ČR dlouhodobě usiluje o zlepšení energetické bilance svých budov. Realizace energeticky úsporných opatření za 115 mil. korun proběhla i ve Valdicích, v jedné z nejstřeženějších věznic v ČR. Zde musel dodavatel počítat s tím, že jeho zaměstnanci se nebudou moci pohybovat bez ostrahy. Zakázáno bylo používání mobilních telefonů. I tuto zakázku získala ve výběrovém řízení ENESA, firma s 60% podílem na trhu úspor z titulu EPC.

Valdice pro nás byly velkou školou organizace práce a logistiky ve vězeňském prostředí. Ale jsme za tuto zkušenost rádi, o to lépe jsme si nyní poradili na Pankráci. Podobné areály skrývají obrovské množství příležitostí k úsporám. Vzhledem k tomu, že většinou vznikaly před desítkami, někdy i stovkami let, jejich energetická náročnost neodpovídá dnešním požadavkům na energetické a tepelné hospodářství, což se nám daří postupně měnit, “ dodává Pavol Fraňo, generální ředitel společnosti ENESA.

Modernizace věznice má i ekologický přínos. Za dobu trvání projektu zde ušetří 25 olympijských bazénů vody. Úspory energií představují ekvivalent 6 725 tun CO2.

Úspora pro Vazební věznici Pankrác za 5 let:

  • Tepelná energie (CZT) 39 209 GJ       
  • Elektrická energie 2 067 MWh
  • Ekvivalent emisí CO2 6 725 tun