PROJEKTY ENERGETICKÝCH ÚSPOR EPC SE V KRIZI VYPLATILY. LONI USPOŘILY TÉMĚŘ 400 MILIONŮ KORUN

17. březen

PROJEKTY ENERGETICKÝCH ÚSPOR EPC SE V KRIZI VYPLATILY. LONI USPOŘILY TÉMĚŘ 400 MILIONŮ KORUN
PROJEKTY ENERGETICKÝCH ÚSPOR EPC SE V KRIZI VYPLATILY. LONI USPOŘILY TÉMĚŘ 400 MILIONŮ KORUN

Celkem 34 energeticky úsporných projektů se zárukou pomohlo v roce 2023 městům, nemocnicím, kulturním institucím, ale i průmyslovým podnikům snížit jejich náklady na energie o 393 mil. korun, přepočteno na loňské ceny energií, což je o cca 100 milionů korun meziročně více. Projekty tak těmto zákazníkům výrazně pomohly přestát energetickou krizi a vysoké ceny elektřiny i plynu. Projekty přináší i další přínosy, jakou jsou zvýšení kvality vnitřního prostředí a hodnoty nemovitosti nebo snížení uhlíkové stopy. Úspora představuje ekvivalent snížení emisí CO2 o 43 000 tun, což odpovídá 16 dnům provozu běžného elektrárenského uhelného bloku o výkonu 100 MW.

„Zákazníci, kteří před několika lety spustili projekty energetických úspor, se dobře připravili na energetickou krizi. Celkem jsme všem našim klientům v rámci projektů EPC loni uspořili 400 milionů korun, tedy významné peníze. Většina projektů EPC probíhá v nemocnicích, školách nebo v dalších krajských a městských objektech, takže jde o úsporu veřejných financí a peněz nás všech. Celkově by ale mohl stát ve veřejných budovách ušetřit energetickou modernizací až 20 miliard korun ročně,“ říká Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO.

V řadě objektů dosažená úspora energie pravidelně převyšuje smluvně garantovanou hodnotu.  Navíc, po skončení smlouvy projekty šetří energie svým zákazníků dál, až do konce životnosti instalovaných energeticky úsporných zařízení.

Například Kongresové centrum Praha (KCP) má od společnosti ENESA garantovánu každoroční výši úspory v hodnotě 24 mil. korun, už několik let se však dosažená úspora pohybuje nad hranicí 30 mil. korun v cenách referenčního roku 2013. Poslední údaj činí dokonce 34 mil. korun, tedy o 37 % více. Přepočteno v cenách energií roku 2023 je hodnota uspořené energie více než 61 mil. korun.

„Díky komplexnímu řešení se nám náklady na desetiletý projekt vrátily už po pěti letech. Navíc bez modernizace směrem k ekologii bychom nebyli schopni vyhovět dnes již standardnímu požadavku na snižování uhlíkové stopy v poptávkách na organizaci jakéhokoli kongresu,“ říká Lenka Žlebková, generální ředitelka Kongresového centra Praha. KCP využívá i specializovaný software společnosti ENESA, který umožňuje nastavení a sledování teploty a CO2 v sálech v souladu s rezervačním systémem těchto prostor. Pokud je například diváků více, teplota v sále může být nižší.

Dobrých výsledků dosahují i projekty ve větších či menších městech. Od roku 2016 běží projekt energetických služeb se zárukou úspor (EPC) v Jablonci nad Nisou. Na jeho začátku proběhla v 15 objektech modernizace energetického hospodářství, díky které má město smluvně garantovánu úsporu nákladů na energie ve výši 4 mil. korun. Loňské dosažené úspory jsou však o více než 40 % vyšší.

„Bylo rozumné, že jsme už v době před pandemií a energetickou krizí přemýšleli strategicky a pustili se do tohoto úsporného projektu. Jeho součástí je 12 školských objektů, městská sportovní hala, knihovna a plavecký bazén. Dnes se nám snížení nákladů v těchto objektech o téměř 5,7 milionů korun velmi hodí,“ říká primátor Jablonce nad Nisou Miloš Vele.

Podobné městské projekty běžely v roce 2023 v dalších jedenácti městech či městských částech napříč Českou republikou: Český Těšín, Krnov, Kopřivnice, Jeseník, Vrchlabí, Kolín, Mnichovo Hradiště, Písek, MČ Praha 3, MČ Praha 7 a v objektech ve vlastnictví magistrátu hlavního města Praha.

Metoda EPC pomáhá i nemocnicím. ENESA pomáhá šetřit prostředky ve zdravotnických zařízeních v České Lípě, Jihlavě, Karlových Varech a od loňska i ve Fakultní Thomayerově nemocnici a Oblastní nemocnici Mladá Boleslav. Zde byl rok 2023 prvním rokem vyhodnocování úspor. Už podle prvních odhadů je jasné, že garantovaná úspora bude bezpečně dosažena a náklady mladoboleslavské nemocnice na elektřinu, plyn a teplo se v porovnání s referenčním rokem 2018 sníží o nejméně 8 mil. korun.

„Příprava i vlastní realizace projektu za plného provozu nebyly jednoduché. Modernizovali jsme vzduchotechniku, máme na střechách FVE o výkonu 114 kWp, ale i nové osvětlení.  Výsledkem jsou nižší provozní náklady, ale v neposlední řadě i vyšší kvalita vnitřního prostředí, jak pro pacienty, tak pro zaměstnance,“ vysvětluje Ladislav Řípa, předseda představenstva nemocnice.

V loňském roce byla zahájená realizace dalšího EPC v tomto sektoru, do seznamu tak letos přibude pražská Nemocnice Na Homolce.

České dráhy Bohumín, Vojenské opravárenské podniky Šenov u Nového Jičína nebo Tatra Truck Kopřivnice, to jsou příklady průmyslových či dopravních podniků, kde pomocí modernizace osvětlení a dalších energeticky úsporných opatření dosahují zajímavých úspor díky EPC. V automobilce Tatra Truck, která je jedním z nejstarších výrobců dopravních prostředků s nepřetržitou historií na světě, zainvestovali do LED osvětlení. Kromě snížení ročních nákladů na elektřinu o téměř 10 mil. korun, bylo díky lepšímu osvitu dosaženo i zvýšení bezpečnosti práce. 

EPC projekty se obvykle uzavírají na 5–10 let. Po uplynutí této doby zákaznici většinou využívají zkušeností pracovníků ENESA a pokračují ve spolupráci formou energetického managementu, který bez dalších opatření může přinést 3–5 % úspor energie. Tak tomu letos bude v Královéhradeckém a Moravskoslezském kraji nebo v Klatovech.

„V minulém roce jsme překročili hranici 500 objektů, ve kterých doposud ENESA pomáhala šetřit energie. Celková garantovaná úspora ve všech dosavadních projektech se loni přehoupla přes dvě miliardy korun. Rok 2023 tak patří k dalším úspěšným letům společnosti ENESA,“ doplňuje Pavol Fraňo, generální ředitel ENESA.

Souhrn ENESA 2023:

  • Garantovaná roční úspora nákladů na energie ve všech EPC projektech: 187 mil. Kč
  • Dosažená roční úspora nákladů na energie v cenách referenčního roku: 215 mil. Kč
  • Dosažená roční úspora nákladů na energie v cenách loňského roku: 393 mil. Kč
  • Nadúspora: 28 mil. Kč, tedy 15 %
  • Počet aktivních EPC projektů: 34
  • Ekvivalentní emise CO2: 43 000 tun

ENESA 2006–2023

  • Dosavadní garantovaná úspora nákladů na energie: 2 mld. Kč
  • Dosažená úspora nákladů na energie: 2,2 mld. Kč
  • Počet objektů, kde se šetřily/šetří náklady na energie pomocí EPC: 526
  • Ekvivalentní emise CO2 ve všech dosavadních EPC projektech: 383 000 tun