NEMOCNICE NA HOMOLCE MŮŽE ZAČÍT SČÍTAT ÚSPORY ENERGIE

20. červen

NEMOCNICE NA HOMOLCE MŮŽE ZAČÍT SČÍTAT ÚSPORY ENERGIE
NEMOCNICE NA HOMOLCE MŮŽE ZAČÍT SČÍTAT ÚSPORY ENERGIE
NEMOCNICE NA HOMOLCE MŮŽE ZAČÍT SČÍTAT ÚSPORY ENERGIE

V Nemocnici Na Homolce byla k poslednímu červenci dokončena stavební i technologická opatření v rámci jednoho z největších projektů energetických úspor v českém zdravotnictví. Tento ambiciózní projekt, jehož realizace trvala pouhý jeden rok, přinese nemocnici úsporu nákladů na energie až o 40 %. Zahrnoval investice do zateplení střech, obměny oken, dveří a jiných fasádních prvků, modernizaci vytápění a vzduchotechniky, osvětlení, fotovoltaiky, řízení technologických zařízení, a to vše za plného provozu nemocnice.

Nemocnice efektivně využila dotace z Operačního programu Životní prostředí a programu Nová zelená úsporám ve výši 720 milionů korun, přičemž celková investice dosáhla přibližně 1,1 miliardy korun. Zateplení, projektová příprava a inženýring si vyžádaly přibližně 700 milionů korun, zatímco investice do modernizace technologických zařízení budov představovaly 432 milionů korun.

Jsem velmi rád, že se tento dlouho a pečlivě připravovaný energeticky úsporný projekt podařilo v tak krátkém čase bez větších komplikací dokončit. Nemocnice má velmi náročný energetický provoz, který funguje v nepřetržitém režimu. Vynaložené prostředky se dlouhodobě velmi dobře zúročí. Modernizace přinese úspory a zlepší kvalitu prostředí, ve kterém pracujeme a léčíme naše pacienty a zároveň nám vyřeší do budoucna nutné investice do technologických zařízení budov,“ uvedl ředitel nemocnice Petr Polouček.

Parametry a specifika projektu:

 • 10 let smluvně garantované minimální úspory:
  • 8 700 MWh úspora plynu ročně
  • 4 200 MWh úspora elektrické energie ročně
  • 15 300 m³ úspora vody ročně
  • 5 823 tun pokles emisí CO2 ročně

„Kromě garantovaných úspor energie, za jejichž výši deset let smluvně ručíme, má projekt i výrazný nefinanční přínos pro pacienty a zaměstnance: například zlepšení světelných podmínek nemocnice díky téměř 10 500 novým LED svítidlům. Počítačem řízený systém regulace teploty v 1 100 místnostech bude zase v celé nemocnici zajišťovat tepelný komfort za výrazného snížení nákladů na teplo,“ vysvětluje Pavol Fraňo, generální ředitel společnosti ENESA, která měla na starost modernizaci technologií nemocnice.

Samotná realizace projektu  vyžadovala mimořádnou koordinaci a ohleduplnost vůči pacientům a personálu, protože práce probíhaly za plného provozu nemocnice. Výsledkem je modernizovaná nemocnice fungující v energeticky úsporném provozu s lepšími podmínkami pro léčbu a péči o pacienty.

Způsob zadání a realizace:

 • Zateplení: Realizováno sdružením stavebních společností BBP Stavby s.r.o. a KAMI PROFIT, s.r.o. na základě předem zpracovaného projektu.
 • Obměna a modernizace technologických celků: Zadány formou EPC (Energy Performance Contracting), která zaručuje měřitelné výsledky. Dodavatelem byla ESCO společnost ENESA ze skupiny ČEZ ESCO.

Významné milníky projektu:

 • Odstranění 116 tun azbestu z meziokenních vložek a skladeb střechy.
 • Odbavení více než 300 kamiónů s dodávkami materiálu a technologií.
 • Registrace více než 350 zaměstnanců realizačních firem v areálu během špiček.
 • Instalace 26 000 m² provizorních předstěn pro hlukové, teplotní a prašné odstínění úseků.
 • Instalace 2 065 oken, 42 000 m² hydroizolačních materiálů, 33 km hliníkových profilů oken a fasádního pláště a 40 000 m² lešení.

Dokončení tohoto projektu potvrzuje závazek Nemocnice Na Homolce ke snižování energetické náročnosti a zlepšování kvality prostředí pro své pacienty a zaměstnance.