Město Písek od příštího roku zaplatí za energie o 2,5 mil. korun méně

05. únor

Město Písek od příštího roku zaplatí za energie o 2,5 mil. korun méně

Celý komplex energeticky úsporných opatření, který byl v prosinci loňského roku úspěšně dokončen v osmnácti školských objektech, stál téměř 18 mil. korun včetně DPH. Tato investice ale městskou pokladnu nezatížila. Částka se bude splácet postupně, výhradně z dosažených úspor, jejichž výše je po dobu deseti let smluvně garantována dodavatelem celého projektu, společností ENESA a.s. To je principem projektu EPC, který nyní městu Písek ušetří minimálně 2,5 mil. korun ročně za náklady na energie. Písek je tak prvním městem v jižních Čechách, které takovýto projekt ke snížení svých nákladů využilo.

Začátkem prosince proběhlo úspěšné předání řady opatření, která umožní dosahovat maximálních úspor ve vytápění, osvětlení a spotřebě vody. Jedná se především o instalaci individuální regulace vytápění v místnostech, která mimo jiné umožňuje vytápění jednotlivých učeben podle rozvrhu. Vytápění každé místnost je nyní řízeno individuálně, přesně podle potřeby a programu, a teplo je tak mnohem účinněji dodáváno tak, kde je právě potřeba. Napojení systému individuální regulace na dispečink ENESA dále umožňuje sledovat a minimalizovat provozní náklady při zachování požadovaných parametrů vnitřního prostředí. Ve spolupráci s Teplárnou Písek se podařilo optimalizovat celkovou dodávku tepla podle potřeby jednotlivých škol.

Došlo také na modernizaci osvětlení v tělocvičnách i dalších školních prostorách. Do vybraných tělocvičen byla instalována moderní LED svítidla. Kromě výrazně nižší spotřeby elektřiny je jejich velkou výhodou automatická regulace svítivosti podle okamžité intenzity venkovního světla a také automatické stmívání v případě, že pohybové čidlo nezachytí v prostoru tělocvičny žádný pohyb.

Instalace perlátorů a ekologických splachovačů WC pak umožní šetřit vodou, jejíž cena se za posledních 23 let zvýšila stonásobně. „Školám náklady na energie letos „spolkly“ v průměru více jak 55 % provozního příspěvku od města. Díky tomuto projektu jim zbude v novém roce více finančních prostředků na jejich vlastní rozvoj“dodává JUDr. Ondřej Veselý, starosta města Písku.

Celý projekt je založen na využití metody smluvně zaručených úspor (Energy Performance Contracting – EPC). Všechny provedené investice za téměř 18 miliónů korun a ostatní související náklady budou průběžně spláceny výhradně z projektem dosažených úspor, bez dodatečných nároků na rozpočet města Písek. Společnost ENESA poskytuje Městu Písek smluvní záruky za dosažení potřebné výše úspor ke splacení všech nákladů. Po úplném splacení nákladů projektu v r. 2024 získá úsporu v plné výši, cca 2,5 miliónů korun ročně. „Nejdůležitější komponenty dodaných nových moderních energetických systémů a zařízení mají mnohem delší životnost než 10 let, budou tak na školách sloužit ještě řadu let po jejich splacení“ vysvětluje další výhodu projektu Ivo Slavotínek, předseda představenstva společnosti ENESA a.s. 

Tématu se také věnovala ČT v pořadu Zpravodajství z regionů.