Město Klatovy podepsalo smlouvu na realizaci energeticky úsporných opatření v 18 objektech

21. únor

Město Klatovy podepsalo smlouvu na realizaci energeticky úsporných opatření v 18 objektech

Na konci minulého roku byla podepsána smlouva na 8 let se společností ENESA na dodávku opatření ke snížení spotřeby energie a vody v 18 příspěvkových organizacích města Klatovy a to včetně energetického managementu. Veškerá opatření v hodnotě 18,7 mil. korun vč. DPH budou dokončena do 31. 8. 2014 a hrazena ze smluvně garantovaných úspor.

Město Klatovy se na začátku loňského roku rozhodlo snížit spotřebu energie, tak aby navržená a realizovaná opatření byla financována a za dobu smluvního vztahu zcela zaplacena ze smluvně zaručených úspor společností ENESA a. s., tedy pomocí metody energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC). „Účty za spotřebovanou energii jsou pro nás velkou zátěží, ale nemohli bychom si dovolit tak velkou počáteční investici, proto jsme se rozhodli pro využití EPC“, vysvětluje místostarosta Václav Chroust. Klatovy se tak zařadí po boku Zlína, Písku, Prahy a řady dalších, k městům, které úspěšně využívají metodu EPC k úsporám energie a díky nezbytné modernizaci budov i k navýšení hodnoty svého majetku.

Každý projekt realizovaný formou energetických služeb je vždy jedinečný, šitý na míru dané lokalitě,“ vysvětluje Ivo Slavotínek, ředitel společnosti ENESA a. s. V případě Klatov dojde k úpravám topného systému, včetně nové kotelny v jedné škole a instalaci úsporného osvětlení ve všech 18 objektech a areálech. Rozpočet počítá také s modernizací osvětlení zimního stadionu. Nezbytnou součástí je možnost individuální dálkové regulace teploty v každé jednotlivé místnosti a pravidelné vyhodnocováním výsledků prostřednictvím nepřetržitého energetického managementu. Cílem je zamezit plýtvání, ale zároveň zachovat tepelný i světelný komfort ve všech objektech.