Intersnacku záleží na snižování energetické náročnosti výroby. Využije metodu EPC

15. duben

Intersnacku záleží na snižování energetické náročnosti výroby. Využije metodu EPC

V Choustníku, kde společnost Intersnack vyrábí bramborové lupínky Bohemia Chips pro celou ČR i na export, začíná v těchto dnech realizace energeticky úsporných opatření metodou EPC. Počáteční investice činí 2 mil. korun. Dodavatel, kterým je společnost ENESA se zavázal ji dokončit do podzimu letošního roku. Mělo by jít o začátek dlouhodobější spolupráce s cílem zvýšit energetickou účinnost provozu na úroveň srovnatelnou s obdobnými závody v rámci skupiny Intersnack. 

Konkrétním pracem předcházela podrobná analýza celého výrobního procesu z hlediska energetické náročnosti. Jejím úkolem bylo vytipovat procesy s velkým potenciálem energetických úspor. Celkem bylo navrženo šest opatření. Na začátku dubna se začalo s realizací tří z nich. Jako první bude rekonstruován rozvod stlačeného vzduchu, poté dojde k výměně elektromotorů za úspornější.  Další úsporné opatření se týká využití odpadního tepla pro ohřev doplňovaného jedlého oleje. Veškeré práce budou probíhat kvůli zachování přísných hygienických podmínek vždy až po skončení výroby.

Společnost ENESA se bude podílet na vývoji a instalaci dalších technických řešení, které Intersnacku zajistí úspory energie. Jedním z nich bude například zvýšení účinnosti sušení syrových lupínků před vstupem do fritézy.