Praha 13 pokračuje v projektu energetických úspor

25. červen

Praha 13 pokračuje v projektu energetických úspor

Před čtyřmi lety zahájila MČ Praha 13 ve spolupráci se společností ENESA, a.s. projekt Odpovědné školy Prahy 13 zaměřený na úsporu energie ve většině školních budov městské části. Díky kombinaci zateplení objektů a komplexní přeměně topných systémů ve školách se Praze 13 daří každoročně ušetřit až 
50 % původních nákladů za energie. Rok 2013 byl v úsporách zatím nejúspěšnější. Proto se vedení Prahy 13 rozhodlo rozšířit projekt o další dva školské objekty a investovat také do rekonstrukce osvětlení 8 tělocvičen.

 „S dosaženými úsporami jsme velmi spokojeni, proto jsme se rozhodli zahrnout do projektu také MŠ Vlasákova a ZŠ Mládí,“ říká starosta MČ Prahy 13 David Vodrážka. V obou školních budovách byl instalován systém regulace vytápění, který umožňuje dálkově nastavit teplotu v učebnách podle jejich momentálního využití. Cílem je zvýšit efektivnost využití energie a zlepšit tepelný komfort v obou objektech.

Projekt Odpovědné školy Prahy 13 je financován metodou energetických služeb se zaručenou úsporou (EPC). Znamená to, že dodavatel projektu, společnost ENESA a.s., ručí za dosažení úspor a nese veškerá rizika. Pokud se podaří uspořit více, než bylo sjednáno, získá smluvní prémii. Loni za ni ENESA koupila a věnovala školám Prahy 13 dvě interaktivní tabule a 19 tabletů. Letos se ENESA rozhodla radnici přispět na pořízení nového kondenzačního kotle v MŠ Vlasáková, což zvýší účinnost kotelny o 10 % a sníží náklady na opravu a údržbu.

„Díky energetickému managementu víme, kde je možné ještě ušetřit,“ říká ředitel ENESA Ivo Slavotínek. „Proto jsme radnici doporučili a finančně podpořili také úpravu systému měření a regulace ve 12 školách, která zvýší úsporu zemního plynu o dalších 3,5 až 5%.“

Zmíněná regulační opatření a nový kotel pro MŠ Vlasákova budou stát přibližně 1 milion korun, z toho Praha 13 uhradí 640 tisíc korun a ENESA přispěje částkou přibližně 420 tisíc Kč.