Kde hledat podporu pro EPC projekty

06. řijen

Kde hledat podporu pro EPC projekty

Článek o možnostech dotační podpory energeticky úsporných projektů uveřejnil měsíčník Moderní obec.

Zastupitelé měst a obcí, kterým je časopis určen, zde najdou informace, týkající se možností čerpání peněz z OPŽP na energeticky úsporné projekty. 

Miroslav Marada, obchodní ředitel ENESA a.s., zde upozorňuje, že žádosti o dotace na zateplení budou zvýhodněny, bude-li žadatel paralelně se zateplením renovovat také technologická zařízení budovy metodou EPC. A to je dobrá zpráva, jak pro zákazníky, tak pro poskytovatele energetických služeb se zárukou úspor. 

Článek je ke stažení zde.