Zrekonstruovaná neratovická ZŠ slavnostně otevírá své brány

15. řijen

Zrekonstruovaná neratovická ZŠ slavnostně otevírá své brány

Ve středu 15. října 2014 proběhlo slavnostní otevření neratovické ZŠ 28. října, jejíchž 10 školních pavilonů procházelo od jara letošního roku důkladnou rekonstrukcí. Díky ní budou každoroční náklady na provoz nižší nejméně o 1,415 mil. korun. Pod novou fasádou se ukrývá kvalitní zateplení obvodových stěn. Úspory přinese také modernizace vytápění, přípravy teplé vody a osvětlení.  

Rekonstrukce školy zahrnovala obvodový plášť školy včetně zateplení a dále novou střechu, okna a dveře. Topný systému byl také modernizován a rozšířen o systém individuální regulace. Nyní lze na celý školní rok dopředu nastavovat požadované teploty pro každou místnost individuálně podle rozvrhu hodin z jednoho centrálního dispečinku, o účinnou regulaci se systém už stará sám. Důležitou funkcí jsou řízené mimoprovozní útlumy ve vytápění včetně těch víkendových a prázdninových. Během pracovního dne je každá místnost vytápěna jen tak dlouho, jak dlouho je využívána. Podobně je to i s osvětlením. V exponovaných místech byla instalována mnohem účinnější svítidla, než tomu bylo před rekonstrukcí. 

Pro realizaci těchto změn byla použita metoda energetických služeb se zárukou úspor (angl. EPC). „Výhoda této metody spočívá v tom, že město jako zadavatel není nuceno investovat prostředky ze svého rozpočtu. Investice do obnovy technologie je zaplacena ze smluvně daných a prokázaných úspor, za které nese odpovědnost společnost ENESA, která pro nás projekt EPC realizovala,“ vysvětluje Mgr. Lenka Mrzílková, starostka města Neratovice.

K úspornému provozu po celkovém zateplení a výměně oken přispívá i to, že společnost Pražská teplárenská ve spolupráci se společností ENESA a.s. zrekonstruovala v předstihu a na svoje náklady výměníkovou stanici umístěnou v objektu školy. Stanice má nyní lepší účinnost a výkonově odpovídá snížené spotřebě energie.

 „Poskytovatel energetických služeb zahrnul do svých garancí i úsporu vzniklou ze zateplení, přestože stavební část nebyla součástí jeho dodávky. Stavební i technologická opatření se totiž vzájemně vhodně doplňují. A usnadní nám to prokazování dosažených úspor Státnímu fondu životní prostředí, který nám na zateplení poskytl dotaci z OPŽP“ dodává Ing. Tomáš Hrodek, místostarosta Neratovic.

 „Tyto projekty v Čechách realizujeme již 20 let. V Neratovicích stejně jako v jiných obdobných projektech se prokazuje, jak výhodné je kombinovat zateplování budov s metodou EPC na technologických systémech. Tento princip je zakotvený i v evropské směrnici o energetické účinnosti (EED), která se od příštího roku promítne i do českých zákonů“, shrnuje Ivo Slavotínek.