Energetický management pro veřejnou správu

01. listopad

Energetický management pro veřejnou správu

Na začátku listopadu se v Praze konala konference zaměřená na hospodaření měst s energií. O přínosech energetického managementu v EPC projektech mluvil Tomáš Chrz ze společnosti ENESA.

Konference byla primárně určena pro zástupce měst a obcí. Cílem setkání bylo informovat o energetickém managementu, EPC a elektronických aukcích. Velkým přínosem se však ukázaly prezentace pracovníků městských a krajských úřadů. Své zkušenosti s EPC projektem, který byl spuštěn loni a již letos přinesl nadúspory, zde představila také Lenka Škodová z MÚ v Písku. 

Více informací o konferenci publikuje portál TZB info.