V Klatovech spouští projekt na úsporu energie

18. listopad

V Klatovech spouští projekt na úsporu energie

Díky realizaci řady úsporných opatření ušetří rozpočet města a jeho organizace za energii více než 4 mil. korun ročně. Nezbytné investice na modernizaci v 16 městských objektech činily 21,682 mil. Kč. Ty však budou hrazeny z úspor, které po dobu 8 let smluvně garantuje společnost ENESA a. s., poskytovatel projektu.

V rámci projektu byla provedena regulace systému vytápění včetně instalace systému individuální regulace teploty místností v 5 mateřských školkách, 5 základních školách a jedné školní jídelně. Nyní lze nastavit požadovanou teplotu pro každou místnost podle rozvrhu hodin na celý školní rok dopředu.

Modernizace vytápění a přípravy teplé vody proběhla také ve dvou domovech důchodců a dvou objektech radnice. V kulturním domě byla navíc zrekonstruována vzduchotechnika. Došlo i na kompletní modernizaci osvětlení.

Celý projekt byl realizován metodou energetických služeb se zárukou úspor (EPC). Díky tomu město bude počáteční investici postupně hradit ze smluvně zaručených úspor. Pokud budou úspory nižší, než zaručuje smlouva, doplatí dodavatel projektu městu rozdíl.

„Projekty EPC jsou dlouhodobou záležitostí. O jejich úspěšnosti rozhoduje kromě kvality provedené práce i spolupráce obou partnerů. Velice se mi líbil zájem a zapojení vedení města a odpovědných pracovníků radnice během přípravy a vlastní realizace projektu. Dobrou vzájemnou komunikací se nám dařilo řešit veškeré potíže a projekt úspěšně dokončit,“ říká Ivo Slavotínek, ředitel společnosti ENESA a. s.

„Těšíme se na to, že opatření, která byla realizována firmou ENESA v rámci EPC smlouvy, přinesou nejméně ty úspory, které byly projektovány. Projekt pečlivě vyhodnotíme.“ Ing. Václav Chroust, místostarosta.

Nedílnou součástí projektu také je energetický management, jehož cílem je pravidelné sledování spotřeby energie v následujících 8 letech a vyhledávání dalších příležitostí pro zvyšování efektivnosti hospodaření energií v jednotlivých objektech.