Zlínské školy významně šetří energii

24. listopad

Zlínské školy významně šetří energii

Zlínští zastupitelé se rozhodli razantně snížit účty za spotřebovanou energii v 15 základních a mateřských školách. Proto byla v roce 2006 provedena řada úsporných opatření za 10,5 milionu korun. Díky nim město od té doby ušetřilo náklady na energii ve výši téměř 19 mil. Kč.  Jen za posledních 12 měsíců činila úspora 2, 413 mil. korun. Zakázku realizovala EVČ s.r.o. spolu s dceřinou společností ENESA a.s.

Na začátku bylo nutné provést komplexní modernizaci vytápění včetně individuální regulace vytápění v každé místnosti. Nedílnou součástí je také energetický management. „Právě energetický management zaručuje úsporný provoz každé učebny při zachování tepelného komfortu, což je v českých školách spíše výjimečné," vysvětlil Ivo Slavotínek, ředitel společnosti ENESA a. s. 

Pro dosažení téměř třicetiprocentní úspory energie byla využita metoda energetických služeb se zárukou úspor (EPC).  Díky ní město nepotřebovalo žádnou počáteční investici. Náklady jsou průběžně spláceny z úspor energie, za které smluvně ručí poskytovatel služby. „Projekt EPC je cesta správným směrem. Již po pěti letech byly náklady na realizaci opatření převýšeny úsporou energie.  Dalším plusem je také navýšení hodnoty budov v majetku města díky modernizaci systému vytápění,“ prohlásil primátor Miroslav Adámek. Dodal, že energie se město snaží šetřit v dalších budovách, které vlastní. „Plánujeme například repasi oken na radnici na náměstí Míru. Ta by vedla také k úspoře energií,“ konstatoval.

Vice informací o projektu najdete zde.