Energeticky úsporné stavebnictví neustále roste

22. duben

Energeticky úsporné stavebnictví neustále roste

Každý rok roste počet pasivních domů, certifikovaných domů, EPC projektů i objemy prodejů zateplovacích materiálů. Odvětví může brzy zaměstnat až 35 tisíc lidí ročně, pokud mu stát bude věnovat dostatečnou pozornost.

Pasivní domy

Během let 2009-2012 v Česku vyrostlo přes 700 pasivních domů, většina z nich byla podpořena z programu Zelená úsporám. Jen loni přitom program podpořil výstavbu dalších 800 rodinných domů v pasivním standardu.

Certifikované budovy

Růst zájmu o energeticky úspornou výstavbu zaznamenávají v posledních letech i přes slabší roky během krize i další hráči na trhu. Každým rokem se například zvyšuje počet certifikovaných budov, tedy větších budov s určitou garancí nízké spotřeby energií a zdrojů či kvality užitých materiálů a prostředí pro uživatele.

Kvalitní zateplení

Také o samotné materiály pro energeticky úspornou výstavbu je stále větší zájem. V posledních letech se, také díky dotacím, zvyšuje kvalita zateplení, což se projevuje ve zvyšujících se tloušťkách izolací a v častějším používání kvalitnějších izolantů.

EPC

Do energetických úspor masivně investuje také státní správa. A stále větší oblibě se těší takzvané EPC projekty, tedy energetické služby se zaručeným výsledkem úspor. Podle Asociace poskytovatelů energetických služeb už se na českém trhu díky aplikaci energetických služeb se zárukou úspor modernizovalo celkem 800 objektů za 2,5 miliardy korun. „Jen v roce 2014 bylo investováno do modernizace objektů přes 270 milionů korun, což je mírný nárust oproti předchozímu roku. Objem úspor za rok 2014 u dosud realizovaných projektů je přes 230 mil. korun,“ uvedl k tomu předseda Asociace poskytovatelů energetických služeb ČR Ivo Slavotínek.

Výhody energeticky úsporného stavebnictví

Podle Petra Holuba z aliance Šance pro budovy, je růst zájmu o energeticky úsporné bydlení a materiály logický. „Jde o obor, který má jen samé výhody. Kvalitní výstavba a renovace šetří majitelům peníze za vytápění a zlepšuje vnitřní prostředí a zdraví budov, kde každý trávíme 90 procent času svého života. Firmy a stát z energetických úspor zase těží díky růstu ekonomiky, snižování nezaměstnanosti a v podobě menší závislosti na dovozu plynu z Ruska," komentoval vývoj trhu Holub, podle kterého energeticky úsporné stavebnictví již brzy, co do objemu tržeb, dožene běžné stavebnictví.

Zde můžete stáhnout podkladový materiál na téma Vývoj trhu energeticky úsporného stavebnictví .

 Plné znění tiskové zprávy si můžete přečíst na webových stránkách aliance Šance pro budovy.