Nové publikace o energetických službách

17. duben

Nové publikace o energetických službách

Díky podpoře programu  EFEKT vznikly dvě praktické publikace o vlivu evropské legislativy na oblast energetických služeb v ČR. Obě jsou volně ke stažení na webu APES.cz.

První z nich, nazvaná Podpora implementace směrnice Evropského parlamentu 2012/27/EU do národních podmínek ve vztahu k aplikaci energetických služeb, se podrobně věnuje překážkám, které brání většímu využívání energetických služeb se zárukou úspor a jejich odstraňování.

V publikaci Uplatnění metody EPC ve světle nově přijatých evropských směrnic o veřejných zakázkách jsou podchyceny změny, které by měly přinést nové evropské zakázkové směrnice. Závěrečné kapitoly obsahují návrhy konkrétních legislativních opatření na certifikaci poskytovatelů energetických služeb.