Modernizace tepelného hospodářství BUZULUKU Komárov

17. září

Modernizace tepelného hospodářství BUZULUKU Komárov

V polovině září byla na stavební úřad předána projektová dokumentace na modernizaci  vytápění  ve strojírenském podniku BUZULUK Komárov. Energeticky úsporná opatření si vyžádají téměř 16,5 mil. Kč. Zakázku na klíč dodá společnost ENESA a.s.

Ve středočeském Komárově, kde sídlí společnost Buzuluk, má slévárenství několikasetletou tradici. Na ni navazuje BUZULUK svým programem: výrobou gumárenských strojů a pístních kroužků. Pro další zvýšení konkurenceschopnosti se vedení společnosti rozhodlo modernizovat tepelné hospodářství. Investice za téměř 16,5 mil. korun bude zahrnovat kompletní výstavbu 9 nových kotelen, příslušných rozvodů zemního plynu, napojení na stávající tepelné spotřebiče a zřízení centrálního dispečinku.

„Nejprve bude třeba odstranit většinu zařízení stávajícího topného systému, pak přijde na řadu dodávka, instalace a spuštění nových kotelen a dalších navazujících zařízení, včetně jejich napojení,“ vysvětluje postup prací I. etapy modernizace Petr Mašek, generální ředitel společnosti BUZULUK.

Termín zahájení modernizace je naplánován na 14. 10. 2015, kolaudovat se bude 31. 3. 2016.

Pro společnost ENESA je projekt v BUZULUKU již čtvrtým tohoto typu.  V Komárově zúročila zkušenosti z modernizace energetického hospodářství v Saint-Gobain Construction Products, Častolovice, NUTRICIA DEVA,a.s. v Novém Městě nad Metují a ESAB CZ, s.r.o., Vamberk. Zde pokračuje spolupráce na dalších úsporných opatřeních ke zvýšení energetické účinnosti a zlepšení pracovního prostředí ve výrobních halách.