V ateliérech Národního divadla spouští energeticky úsporný projekt

23. září

V ateliérech Národního divadla spouští energeticky úsporný projekt

Investice do energeticky úsporných opatření v hodnotě 11,4 mil. korun, snížení spotřeby el. energie, plynu  a vody o 1,13 mil. korun ročně, délka trvání projektu 12 let.  To jsou základní parametry nového projektu, který umožní ND v budově Ateliérů a dílen ND na pražských Vinohradech modernizovat energetické hospodářství z budoucích úspor energie díky využití energetických služeb se zaručeným výsledkem. Poskytovatelem projektu je společnost ENESA a. s.

Komplex čtyř budov na pražské Vinohradské ulici čp. 117 vlastní ND už od roku 1935. Rozsáhlá modernizace s cílem snížit spotřebu energie zde však probíhá poprvé.  Její součástí je rekonstrukce střechy včetně jejího zateplení, výměna kotlů, instalace tepelného čerpadla, modernizace osvětlení s využitím úsporných LED zdrojů a především instalace systému individuální regulace teploty v místnostech včetně detekce přítomnosti osob.

Všechna úsporná opatření, kromě rekonstrukce střechy, budou realizována do konce roku 2015. Od ledna 2016 bude probíhat optimalizace nastavení instalovaných technologií a bude zahájeno vyhodnocování úspor. Součástí smlouvy je také energetický management.  Smyslem energetického managementu je kromě monitorování a vyhodnocování dosahovaných úspor i nepřetržitá analýza dat o spotřebě energie, která  následně slouží pro další zvýšování úspor energie.

Energetické služby se zaručeným výsledkem využilo ND poprvé v roce 2006 k rekonstrukci energetického hodpodářství v historické budově ND a dalších třech objektech. „S výsledky jsme spokojeni, proto jsme neváhali stejné služby využít také v našich ateliérech,“ vysvětluje Václav Pelouch, ředitel technicko-provozní správy Národního divadla. V rámci resortu ministerstva kultury byla metoda EPC využita i ve Stavovském divadle, Anenském areálu ND a Státní opeře. Letos byl dokončen obdobný projekt také pro Českou filharmonii v budově Rudolfina.