Projekty společnosti ENESA bodovaly

13. listopad

Projekty společnosti ENESA bodovaly

U příležitosti mezinárodní konference věnované využití energetických služeb ve veřejné správě byly vyhlášeny letošní nejlepší projekty využívající energetické služby s garantovanou úsporou (EPC). První místo si odnáší Pardubický kraji, druhý skončil projekt Kongresového centra Praha, a.s., třetí místo obsadil projekt statutárního města Jablonec nad Nisou. Soutěž se konala již popáté a vyhlašovatelem byla opět Asociace poskytovatelů energetických služeb.

Odborná komise, které předsedal Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor na MPO, hodnotila projekty podle objemu investic do úsporných opatření, podle výše úspor, počtu objektů a také podle ceny úspor. První místo si odnáší Pardubický kraj, kde kromě jiného porotci ocenili příkladnou dlouhodobou snahu o komplexní zlepšení hospodaření energií v objektech v majetku kraje. Letošní projekt, kde v současné době dochází k výběru poskytovatele energetických služeb, je již sedmým za posledních 10 let. Celková úspora stávajících projektů představuje 44,4 mil korun ročně a predikovaná roční úspora nového projektu bude na základě analýzy představovat 5,7 milionu. „Náš kraj byl prvním krajem, který využil metodu EPC ke snižování energetických nákladů. Protože s vyžitím energetických služeb se zaručeným výsledkem máme dobré zkušenosti, využili jsme metodu EPC již po sedmé,“ vysvětluje Ludmila Navrátilová, radní Pardubického kraje pro majetek a investice. „Výhoda projektu EPC spočívá v tom, že kraj jako zadavatel není nucen investovat ani korunu ze svého rozpočtu. Investice je zaplacena ze smluvně daných a prokázaných úspor, za které nese odpovědnost poskytovatel energetických služeb,“ zdůraznil pozitiva těchto projektů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Letošním druhým nejlepším energeticky úsporným projektem je právě nyní zahajovaná rekonstrukce energetického hospodářství Kongresového centra Praha (KCP). Je to co do výše investice (126 mil. korun) jeden z největších a technicky nejsložitějších projektů svého druhu v ČR. Po jeho dokončení by měly provozní náklady KCP klesnout o 21,6 mil. Kč ročně. „Modernizace se dotkne téměř všech energetických technologií KCP. Jedná se o nejrozsáhlejší obnovu technologie od dokončení KCP v 80. letech. Úpravy budou probíhat pouze s minimálním omezením našeho běžného plného provozu,“ doplňuje Luděk Bednář, technicko-provozní ředitel KCP, největšího kongresového centra v ČR.

Třetí místo si odnáší statutární město Jablonec nad Nisou. Zahájilo snižování provozních nákladů včetně zlepšení stávajícího energetického managementu celkem v 15 školách, školkách a sportovních objektech. „Po spuštění projektu uspoříme ročně minimálně 12,5 % nákladů na energie a díky využití metody EPC máme úsporu po dobu 10 let garantovánu smluvně,“ pochvaluje si výhody EPC náměstek primátora Miloš Vele.

Cílem této soutěže je pomoci zájemcům řešit rekonstrukci energetických systémů ve vlastních objektech a zároveň iniciovat zájem o metodu EPC. Její výhodou je, že se dodavatel smluvně zavazuje k dosažení úspor energie, ze kterých pak zákazník financuje investice do moderních úsporných technologií, které úspory přináší. Soutěž je určena pro připravovatele projektů metodou EPC, jako jsou krajské a městské úřady, velké nemocnice, školy a další.