Česká filharmonie rozšiřuje EPC projekt v Rudolfinu

25. listopad

Česká filharmonie rozšiřuje EPC projekt v Rudolfinu

V únoru letošního roku byl v Rudolfinu, sídle České filharmonie, uveden do provozu energeticky úsporný projekt v hodnotě 20 mil. korun, který po dobu 9 let přinese garantované úspory energie překračující 2,5 mil. korun ročně.  Šestiměsíční detailní sledování provozu Rudolfina odhalilo další příležitosti pro úspory energie. Česká filharmonie se proto rozhodla projekt rozšířit o dodatečná opatření za 2,4 mil. korun.

Podrobné sledování provozu, analýza spotřeby a využití dat získaných z meteostanice na střeše Rudolfina odhalily několik provozních režimů a oblastí, kde by se vyplatila realizace dalších dodatečných úsporných opatření zvyšujících účinnost a provozní efektivnost již instalovaných úsporných technologií. Patří k nim například izolace rozvodů vytápění a plynulá regulace vzduchotechniky na základě údajů z nově instalovaných čidel CO2.Tyto úpravy budou skončeny nejpozději 30. 11. 2015. „Vlna veder, která obvykle naše účty za elektřinu značně navýší, nás díky energeticky úsporným opatření provedeným letos na jaře nijak výrazně neohrozila. A pokud máme možnost ještě snížit naše účty za energie, bylo by chybou tuto šanci nevyužít, “ říká Lukáš Duchek, projektový manager České filharmonie.

Projekt v Rudolfinu je poskytován formou energetických služeb se zaručeným výsledkem. Investice se splácí z budoucích úspor energie, které má Česká filharmonie smluvně zaručeny poskytovatelem služby, společností ENESA a.s.  Další výhodou je energetický management. Díky důsledné analýze provozu celého komplexu opatření dostává průběžně Česká filharmonie návrhy na případné úspory. „Tým energetického managementu denně monitoruje efektivnost provozu technologií pomocí dat z celkem 5 000 sledovaných bodů rozmístěných ve 134 místnostech Rudolfina. To nám umožňuje vyhledávat příležitosti pro další zlepšení po celou dobu trvání projektu“ vysvětluje Ivo Slavotínek, ředitel společnosti ENESA.

Přínos energetického managementu si uvědomuje i státní správa. V operačních programech MPO a MŽP budou bodově zvýhodňováni žadatele o dotace na projekty využívající energetických služeb se zaručeným výsledkem a energetickým managementem.