Brání pravidla Eurostatu úsporám?

31. březen

Brání pravidla Eurostatu úsporám?

EFIEES a eu.esco provedly v prosinci 2015 marketingové šetření, jehož cílem bylo získat celoevropský pohled na vnímání rozpočtových omezení při uplatňování energetických služeb se zaručeným výsledkem ve veřejném sektoru. Nyní společně publikují výsledky.

Evropské asociace ESCO společností  eu.esco (the European Association of Energy Services Companies) a EFIEES (European Federation of Intelingence Energy Eficiency Services), dvě nejvlivnější evropské  asociace v oboru energetických služeb, se v závěru minulého roku rozhodly zorganizovat výzkum vnímaní postojů ke stanovisku Eurostat na účtování energetických  služeb se zaručeným výsledkem. V ČR to mimo jiné znamená, že organizační složky státu jsou povinny vykazovat náklady projektů EPC jako položku navyšující státní zadluženost.

Nyní jsou k dispozici výsledky jejich šetření. Níže je mapa znázorňující, jak respondenti z jednotlivých zemí EU odpovídali na otázku: 

Souhlasíte s tvrzením, že restrikce Eurostat mají negativní vliv na uplatňování metody EPC ve veřejném sektoru? 

 

 

Celý průzkum je pak ke stažení zde