Národní divadlo úspěšně šetří

26. březen

Národní divadlo úspěšně šetří

Již pátým rokem funguje v Národním divadle projekt energetických služeb se zárukou úspor (EPC), který díky řadě promyšlených opatření ročně ušetří přes polovinu původních nákladů na energii. Loni tyto úspory přesáhly částku téměř 11 mil. korun, což je téměř o 5 miliónů více než v roce 2008, kdy byl projekt naplno spuštěn.

Zvyšování úspor bylo dosaženo díky mimořádně efektivní spolupráci a energetickému managementu, který je nedílnou součástí projektu. Jeho smyslem je pomocí důsledné analýzy údajů o spotřebě energie, plynu a vody nastavit celý systém tak, aby přinášel maximální úspory při zachování tepelného komfortu a zároveň, aby nedocházelo k plýtvání energií. „Vysoké hodnoty každoročních úspor jsou samy o sobě skvělým vysvědčením celého projektu a důkazem, že jdeme správnou cestou. Myslím, že máme být v Národním divadle na co hrdí,“ říká Ing. Václav Pelouch, dočasně pověřený zastupováním funkce ředitele Národního divadla. 

Projekt garantových úspor umožnil Národnímu divadlu, ale i Anenskému areálu, Stavovskému divadlu a Státní opeře použít nejmodernější dostupné energetické technologie, na které by jinak nebyl dostatek financí. Ty budou hrazeny právě z dosažených úspor. Do deseti let budou tak splaceny všechny související náklady. Celý projekt zajišťovala společnost ENESA a. s. „Aplikace projektu energetických služeb se zárukou úspor v Národním divadle snese nejpřísnější světová kritéria. V důsledku těchto změn klesla spotřeba zemního plynu téměř o 50%, neméně významné jsou úspory vody a elektřiny,“ říká Ivo Slavotínek, předseda představenstva společnosti ENESA a. s. 

Takto vysokých úspor se podařilo dosáhnout i díky zapojení Národního divadla do evropského projektu BEST Energy (Built Environment Sustainability and Technology in Energy), který pomáhá zvyšovat energetickou efektivnost veřejných budov využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Součástí originálního softwarového řešení je veřejná on-line prezentace výsledků projektu úspor na www.uspornedivadlo.cz