ENESA uspěla v Horizon 2020

01. únor

ENESA uspěla v Horizon 2020

Společnost ENESA je členem evropského týmu, jehož úkolem bude v rámci projektu QUANTUM vyvinout a otestovat nástroje a modely služeb, které umožní snížit spotřebu energie v budovách až o 10 % díky optimalizaci provozování těchto budov při současném zachování komfortu pro uživatele. Jedná se o čtyřletý projekt, který odstartoval 1.1.2016 je částečně hrazen z HORIZON 2020, rámcového programu pro výzkum a inovace EU.

Projekt QUANTUM, jehož celý název je Quality management for building performance – improving energy performance by life cycle quality management, disponuje rozpočtem cca 7 mil. EUR, z čehož příspěvek z Horizon 2020 činí 5,7 mil. EUR.

Na projektu QUANTUM se podílí celkem 14 partnerů z 11 zemí. Polovina z nich jsou komerční společnosti,  druhou část tvoří neziskové organizace a univerzity. Hlavním koordinátorem je Technische Universitat Braunschweig (Německo). 

Společnost ENESA vede jednu z pracovních skupin, která se zaměří na ověření navržených nástrojů a modelů služeb v prostředí reálných budov. Celkem bylo vybráno 15 objektů různých typů, konstrukcí, účelů a umístění v různých klimatických podmínkách. V Česku a v Německu budou testovány čtyři budovy, v Lotyšsku tři, v Rakousku, na Kypru, ve Walesu a v Itálii pak bude sledována vždy jedna budova.

Projekt byl odstartován neformálním setkáním všech partnerů v Berlíně. Oficiální zahájení pak proběhne 4. února 2016 v Bruselu za účasti členů Evropské komise.

Pro společnost ENESA je to již druhý projekt podobného typu. V letech 2009 – 2012 se zapojila do projektu BEST Energy, který si dal za cíl implementovat a ověřit funkčnost pilotních energeticky efektivních ICT systémů v různých veřejných budovách po celé Evropě. V ČR bylo do projektu začleněno  Národní divadlo v Praze. Více o tomto předchozím projektu na www.uspornedivadlo.cz.