Příspěvek písecké škole

11. leden

Příspěvek písecké škole

Energeticky úsporný projekt v Písku patří k nejúspěšnějším v ČR. Jedním z kritérií úspěšnosti je dosahování nadúspor, což znamená, že skutečně dosažené úspory za energie jsou vyšší než částka, kterou  má zákazník každoročně smluvně garantovánu poskytovatelem. A to se v Písku loni podařilo. ENESA se rozhodla svůj podíl z nadúspor ve výši 140 239 korun věnovat na zlepšení vybavenosti odborných učeben v ZŠ J. K. Tyla v Písku.  

Co bylo konkrétně pořízeno? Přečtěte si zde.