Hotel Jalta

Hotel Jalta
Hotel Jalta

Rok zahájení projektu: 2009

Počet objektů: 1

Investice bez DPH: 8 300 000

Garantovaná roční úspora v Kč: 344 000

Délka trvání projektu (v letech): 5

Prioritou pětiletého projektu energetických úspor v Hotelu Jalta na Václavském náměstí v Praze bylo zejména předejít hrozícímu havarijnímu stavu energetických provozů. Zákazník požadoval projekt s co nejlepším poměrem mezi investicí a budoucí dosaženou úsporou, která nyní čtyřiapůlkrát převyšuje úsporu garantovanou. 

Úsporná opatření zahrnovala: vybudování nové kotelny se třemi v kaskádě zapojenými kondenzačními kotli pro vytápění hotelových pokojů a kanceláří, rekonstrukci stávající kotelny sloužící pro kongresový sál, restauraci a recepci a centrální přípravu TUV pro celý hotelový komplex, instalaci systému individuální regulace teploty v jednotlivých místnostech (IRC) s ovládáním pomocí řídícího počítače (vytápění hotelových pokojů podle jejich obsazenosti), rekonstrukci vzduchotechnických rozvodů v restauraci pomocí čtyř nových kazetových vnitřních jednotek systému VRF.