Příspěvkové organizace Pardubického kraje

Příspěvkové organizace Pardubického kraje
Příspěvkové organizace Pardubického kraje

Rok zahájení projektu: 2008

Počet objektů: 57

Investice bez DPH: 94 200 000

Garantovaná roční úspora v Kč: 20 037 000

Délka trvání projektu (v letech): 12 let

Projekt EPC ve 34 příspěvkových organizacích Pardubického kraje byl v letech 2007 až 2008 realizován prostřednictvím čtyř dvanáctiletých smluv. Z celkového počtu 57 objektů bylo 50 školských budov, 4 nemocnice a 3 ústavy sociální péče.

Co se týče školských objektů, pak všechny 4 smlouvy dohromady řešily snížení nákladů zejména na vytápění a přípravu TUV v celkem 50 školských objektech Pardubického kraje, kam patří střední školy, učiliště, vyšší odborné školy, domovy mládeže a školní jídelny. Do projektu se dále zapojily chrudimská, litomyšlská a ústeckoorlická nemocnice, a také Odborný léčebný ústav Jevíčko. V některých areálech došlo k úplné rekonstrukci nebo modernizaci systému výroby a distribuce tepla. Ve většině objektů byl instalován individuální systém regulace vytápění.