Školy Zlín

Školy Zlín
Školy Zlín

Rok zahájení projektu: 2006

Počet objektů: 15

Investice bez DPH: 10 500 000

Garantovaná roční úspora v Kč: 1 380 000

Délka trvání projektu (v letech): 10 let

Cílem projektu bylo snížení nákladů na vytápění v pěti základních školách a v deseti mateřských školách města Zlín. Pro dosažení téměř třicetiprocentní úspory energie byla využita metoda energetických služeb se zárukou úspor (EPC). Díky ní město nepotřebovalo žádnou počáteční investici. Náklady byly průběžně spláceny z úspor energie, za které smluvně ručil poskytovatel služby. Již po pěti letech úspory převýšily počáteční náklady. Dalším plusem bylo také navýšení hodnoty budov v majetku města díky modernizaci systému vytápění. Ve všech objektech je nainstalován systém individuální regulace vytápění po jednotlivých místnostech DIRC a zaveden energetický management.