Poradenství

Poradenství
Poradenství

Poradenské služby zahrnují různé stupně auditů energetické efektivnosti (energetické audity, posudky a štítky), dále studie proveditelnosti energeticky úsporných opatření, dotační poradenství nebo konzultační činnost při realizaci větších projektů. Na mezinárodní úrovni pak tyto služby znamenají účast v mezinárodních konzultačních konsorciích s velmi širokým zaměřením.

Některou z výše vyjmenovaných služeb využily desítky zákazníků z veřejné i podnikatelské sféry. Mezi největší z nich patří město Uherské Hradiště, město Mělník, řada obcí v Jihomoravském kraji, podnik AVIA Letňany, ESAB Vamberk, město Jablonec nad Nisou a další.