EPC projekt pro Mnichovo Hradiště

EPC projekt pro Mnichovo Hradiště
EPC projekt pro Mnichovo Hradiště

Rok zahájení projektu: 2018

Počet objektů: 12

Investice bez DPH: 16 751 000

Garantovaná roční úspora v Kč: 1 420 000

Délka trvání projektu (v letech): 12

Město Mnichovo Hradiště se v roce 2017 rozhodlo investovat do modernizace energetického hospodářství a uspořit tak na provozních nákladech ve 13 objektech města téměř 1,5 milionu korun ročně. Modernizací tak prošly budovy úřadu, základních a mateřskch škol, sportovní hala, kino a domovy s pečovatelskou službou. 

ENESA zde navrhla a realizovala osazení nových kondenzačních kotlů, výměnu původních radiátorových kohoutů za termostatické ventily, provedla modernizaci osvětlení výměnou za úsporné LED zdroje i úsporná opatření v oblasti rozvodů vody. Město díky tomu významně sníží spotřebu tepla, plynu a elektřiny, ale i vody, kde roční úspora představuje více než 1 000 m3.

Úspory energie odpovídají ekvivalentu 201,2 tun CO2 ročně.