Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj
Moravskoslezský kraj

Rok zahájení projektu: 2013

Počet objektů: 13

Investice bez DPH: 107 000 000

Garantovaná roční úspora v Kč: 16 120 046

Délka trvání projektu (v letech): 10

V roce 2012 vytipoval Moravskoslezský kraj 2 nemocnice, 10 škol a jedno zařízení sociální péče.pro první pilotní EPC projekt v tomto kraji.  

Energeticky úsporná opatření spočívala  v nemocnicích  především v přechodu z původního způsobu vytápění na teplovodní systém. Současně byl modernizován systém regulace a distribuce topné vody a osvětlení. Ve školách a zařízeních sociální péče prošly rekonstrukcí plynové kotelny a předávací stanice. Byl instalován systém IRC pro individuální regulaci teploty. I zde bylo vyměněno stávající osvětlení za úspornou variantu.

Přechodem na teplovodní systém se v nemocnicích zvýšila účinnost výroby páry a zároveň došlo k úsporám při regulaci a distribuci topné a teplé vody. Podobně tomu je i ve školách a zařízeních sociální péče.