SZT – horkovodní zásobování nemocnice

SZT – horkovodní zásobování nemocnice
SZT – horkovodní zásobování nemocnice

Místo realizace: České Budějovice

Rok realizace: 2019

Výše investic (Kč bez DPH): 17 000 000

Roční úspora energie (%): neudáno

Roční finanční úspora (Kč): neudáno

Cílem projektu byla realizace nových horkovodních rozvodů pro vybrané pavilony nemocnice v Českých Budějovicích.  Společnost ENESA zde během 4 měsíců vybudovala hlavní výměníkovou stanice pára/horká voda se jmenovitým výkonem 2,1 MW, nové podzemní předizolované horkovodní vedení včetně jednotlivých přípojek v délce trasy 764 m a objektové předávací stanice v odděleních transfúze a patologie.

Spolu s horkovodem byly do společného výkopu položeny chráničky HDPE DN 40. Součástí dodávky byl i nový systém měření a regulace, projektové práce.