Stavovské divadlo

Stavovské divadlo
Stavovské divadlo

Rok zahájení projektu: 2009

Počet objektů: 1

Investice bez DPH: 30 000 000

Garantovaná roční úspora v Kč: 2 500 000

Délka trvání projektu (v letech): 12

Modernizace energetického hospodářství stála 30 mil. Kč. Smluvně zaručená roční úspora činí 182 131 m3 zemního plynu a 158 MWh elektrické energie, což představuje cca 2,5 mil. Kč. Další úspory divadlo získalo snížením nákladů na provoz, údržbu a servis.

Dvanáctiletý kontrakt uzavřený v r. 2009 se zaměřil na modernizaci zdroje tepla pro vytápění a instalaci reverzního chladícího zdroje chladu (500 kW) pro klimatizaci a vytápění a instalaci energeticky úsporného zařízení pro přípravu TUV. Nově bylo instalováno zařízení využívajícího odpadní teplo ze vzduchu odváděného vzduchotechnikou. Součástí úprav byla také instalace úsporného osvětlenía modernizace systému měření a regulace.

 

Stavovské divadlo
Stavovské divadlo